Producția agricolă cultivată de către persoanele juridice și fizice subiecți ai activității de întreprinzător, înregistrați la Agenția Servicii Publice și care au relații fiscale cu sistemul bugetar al RM, deținători de terenuri agricole amplasate după traseul Tiraspol – Rîbnița (6499 ha), transportată prin posturile vamale interne de control, va fi scutită de plata TVA. Pentru aceasta va fi necesară prezentarea în original a certificatului eliberat de către primăria localității privind deținerea terenurilor în posesie (cu indicarea suprafeței acestora), precum și a actului în original, eliberat de către Consiliul raional Dubăsari (Secția agricultură și cadastru), privind cantitatea producției prognozate de a fi recoltată.

Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței din 6 octombrie curent proiectul de hotărâre de Guvern ce prevede modificarea Regulamentului privind transportarea  mărfurilor prin posturile vamale interne de control. Acesta are ca scop eliminarea dificultăților ce pot apărea în procesul transportării produselor agricole de către deținătorii de terenuri agricole menționați.

 La momentul de față, pentru ca respectivele produse ca să nu fie impozitate similar celor de import, la posturile vamale interne este solicitat un certificat eliberat de către Camera de Comerț și Industrie privind originea produselor agricole, costul acestuia fiind de 3 mii lei.

 Proiectul nu va necesita cheltuieli financiare şi alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul de stat.

Sursa: monitorul.fisc.md