Convenția colectivă (ramura agriculturii și industriei alimentare) a fost completată cu un capitol ce va reglementa relațiile de muncă în perioada situațiilor excepționale și ulterioare acestora.

În Monitorul Oficial din 4 septembrie curent a fost publicat Protocolul-Acord comun al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Federației Naționale a Patronatelor din Agricultură și Industria Alimentară și Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” de modificare și completare a Convenției colective (nivel de ramură) prelungită pentru anii 2017- 2020.

Din data declarării situației excepționale, părțile Convenției se vor conforma cerințelor stabilite de Comisia pentru Situațiile Excepționale, de autoritățile abilitate şi de structurile similare la nivelul autorităților publice locale, asigurând executarea acestor cerințe, inclusiv ce țin de respectarea regimului de circulație și de muncă al salariaților, al muncii la domiciliu și/sau la distanță conform prevederilor Codului muncii.

Procedurile implementării regimului de circulație la întreprindere și în afara acesteia vor fi reglementate prin emiterea de către angajator a unui act intern, care este adus la cunoștința angajaților contra semnătură.

Organizarea activității la entitate, monitorizarea respectării regulilor de conduită și a prevederilor impuse de situația excepțională se efectuează de către angajator în comun cu reprezentanții sindicatului. După posibilitate, în perioada situației excepționale salariații vor presta munca la domiciliu sau la distanță, cu menținerea condițiilor de remunerare a muncii.

Salariații entităților din ramură private de posibilitatea de a activa în cazul situațiilor excepționale și care beneficiază de subvenții garantate de stat vor beneficia de o indemnizație de șomaj în cuantumul unui salariu minim garantat din sectorul real al economiei. Părțile vor depune eforturi în vederea asigurării accesului salariaților la garanțiile financiare din partea statului, stabilite pentru perioada situației excepționale și ulterioare acesteia, în mărimea unui salariu mediu stabilit pentru sectorul real al economiei, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare.

De asemenea, documentul prevede că părțile, de comun acord, vor elabora și vor promova spre aprobare un program etapizat de depășire a perioadei ulterioare situației excepționale, cu respectarea măsurile de securitate și igienă, în special pentru instituțiile bugetare, entitățile din ramurile conexe, entitățile din industria alimentară și de prelucrare cu un număr mai mare de zece angajați.

Totodată, a fost majorat salariul tarifar pentru categoria I de calificare în agricultură, industria prelucrătoare, inclusiv alimentară şi ramurile conexe (pct. 24 din Convenție) pentru domeniul agriculturii acesta fiind de 2935 lei (anterior acesta a fost stabilit în mărime de 2775 lei).

Sursa: monitorul.fisc.md