Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora,  a fost completată cu încă 40 de proiecte.

 

În Monitorul Oficial din 25 septembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 716 din 23 septembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 246/2010. 

 

Printre noile proiecte ce vor beneficia de facilități fiscale și vamale se enumeră :

·        Oferirea suportului pentru implementarea politicilor pentru întreprinderile mici și mijlocii rurale

·        Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verzi

·        Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în vederea implementării Agendei 2030

·        Susținerea eforturilor de integritate și anticorupție prin monitorizarea activă de către societatea civilă în Moldova

·        Programul de susținere a sistemului justiției penale din Moldova

·        Promovarea culturii dezbaterilor în învățământul juridic din Republica Moldova etc.

 

De asemenea, în Listă sunt incluse proiecte ce se referă la gestionarea crizei cauzate de COVID-19.

 

Potrivit HG nr. 246/2010, evidența proiectelor de asistență externă este asigurată de Ministerul Finanțelor.

 

Sursa: monitorul.fisc.md