Potrivit legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 (Legea nr. 206 din 06.12.2021), publicată vineri în Monitorul Oficial, pentru anul viitor se prevăd venituri în sumă de 31 224 240,7 mii de lei și cheltuieli în sumă de 31 224 240,7 mii de lei.

Valoare contribuțiilor pentru anul viitor, se prezintă astfel:

  24 255 de lei - contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) calculată pentru plătitorii specificați la pct. 1.61 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999;

  3 270 de lei - contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) calculată, în bază de contract individual încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale, pentru plătitori și în condițiile specificate la pct. 1.9 din anexa menționată anterior;

• 12 838 de lei pe an - contribuția de asigurări sociale de stat în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) pentru categoriile de persoane care nu sunt menționate în prevederile legale;

• 3 270 de lei pe an - contribuția de asigurări sociale de stat în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) pentru persoanelor fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual;

• 1 100 lei - cuantumul ajutorului de deces.

Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calculul unei majorări de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate.


*Notă. Potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 489/1999, sunt stabilite următoarele categorii de plătitori și de asigurați menționați anterior:

1.6. Persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.5, care se regăsesc în una dintre situațiile:

– fondatori ai întreprinderilor individuale;

– persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;

– persoanele fizice care exercită activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal.

1.61. Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.6.

1.7. Titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.61.

1.8. Angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în

regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi.

1.9. Persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.8.

Sursa: contabilsef.md