RSC finÎn condițiile actuale o afacere de succes nu se mai raportează doar la ecuația vânzări-profit, acțiunile fiind mai largi și mai variate, una dintre acestea este Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC).
 
Banca Mondială vede în responsabilitatea socială a companiei un angajament al întreprinderii faţă de stakeholderi (părți interesate) şi totodată un instrument prin care poate fi îmbunătăţită situaţia comunităţilor locale în care compania îşi desfăşoară activitatea.
 
Uniunea Europeană este şi ea interesată de dezvoltarea şi implementarea conceptului de RSC,care este parte a strategiei Europa 2020 pentru o creştere economică sustenabilă. În viziunea Comisiei Europene, RSC reprezintă „un concept prin care companiile integrează voluntar, din proprie iniţiativă, preocupările faţă de mediu şi cele sociale în operaţiunile lor de afaceri şi în interacţiunile lor cu stakeholderii”.
 
RSC se caracterizează prin antreprenoriat responsabil, voluntar, ce aduce beneficii angajaților, grupurilor social vulnerabile, întregii societăți, mediului, etc. Modelul RSC constă dintr-o serie de politici de business ce sunt orientate spre crearea unui echilibru dintre bunăstarea societăţii și obiectivele stabilite de companie. Principiile implicite ale acestui concept au un caracter continuu și un impact social de lungă durată. 
 
De ce este importantă activitatea de RSC? Mai multe studii constată că există o legătură directă între gradul de dezvoltare al unei țări și importanța care se acorda eticii în afaceri. Imaginea unei companii depinde nu numai de indicatorii economico-financiari, de calitatea produselor, de locurile noi create, dar mai este influenţată considerabil de modul prin care compania este văzută de societate care își formează anumite aşteptări, cum îşi realizează activitatea, cum își consumă resursele naturale, cum utilizează munca angajaţilor, ce impact are businessul asupra dezvoltării comunităţii, etc. 
 
Care sunt avantajele politicii RSC pentru IMM: mai mare satisfacţie şi loialitate a clienţilor; motivaţie şi loialitate a angajaţilor,bună promovare; bună poziţionare pe piaţă; relaţionare cu partenerii de afaceri interni și externi, cu autorităţile locale; utilizarea mai eficientă a resurselor umane şi de producţie. În ultimă instanță, RSC este o modalitate prin care businessul interacționează cu societatea. Literatura de specialitate identifică trei modele principale de interacţiune a businessului cu societatea: filantropia, voluntariatul și RSC. Adesea businessul se limitează doar la primele 2 modele și nu consideră oportun de a merge pe calea activității de RSC: filantropie și voluntariat.
 
Modelul de filantropie include totalitatea activităţilor ce implică un ajutor material acordat benevol și necondiţionat de către companie unor categorii sociale sau organizaţii nevoiașe. Voluntariatul, dacă e făcut la nivel de companie este și el parte componentă a activităților filantropice, întrucât în acest caz compania investește resurse umane și de timp în beneficiul comunității. Această formă de filantropie este una clasică și frecvent întâlnită în Moldova.
 
RSC este un concept recent apărut şi în terminologia şi practica folosită de întreprinderile din Republica Moldova, ultimii ani fiind marcați de creșterea conștiinței companiilor privind rolul lor în dezvoltarea socială. Constituirea rețelei Pactului Global Moldova (PGM), precum și creșterea numărului de companii ce au aderat la PGM, inclusiv și ODIMM, este o dovadă în acest sens. Totodată, majoritatea întreprinzătorilor nu înţeleg încă ce presupune de fapt RSC,  și nu sesizează integrarea în practica curentă a acestor principii şi valori şi nici nu conştientizează beneficiile pe care le poate aduce companiei.
 
Începând cu anul 2010 ODIMM organizează anual Concursul național “IMM-model de Responsabilitate Social Corporativă”, cu scopul promovării acestui concept în rândul antreprenorilor și diseminării celor mai bune practici realizate de către ei. Pe parcursul realizării acestui concurs, au fost depuse peste 85 de formulare de participare și premiați circa 29 de IMM-uri care realizează activități de RSC pe 4 principii distincte: responsabilitatea față de mediu, angajați, societate și parteneri.
 
Apreciem enorm activitățile realizate de acești întreprinzători și aportul adus la dezvoltarea comunității în care activează.
 
Ceea ce ne dorim, inclusiv prin acest concurs, este ca pentru cât mai  multe  IMM-uri principiile de RSC să devină o filozofie a businessului pe care îl gestionează.