Din ce în ce mai mulți antreprenori din Republica Moldova beneficiază de susținere și ghidare în dezvoltarea afacerilor. Doar în ultimele 12 luni, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), a oferit suport financiar pentru circa 2500 de companii din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. Suportul financiar acordat se cifrează la circa 850 mil lei, sub formă de finanțare nerambursabilă, garanții financiare, compensarea dobânzilor la credite sau subvenționarea costurilor de participare la expoziții. Astfel, suportul Guvernului a ajuns la circa 500 de antreprenori debutanți, dar și la companii active care urmăresc extinderea și modernizarea  afacerilor prin digitalizare, ecologizare sau retehnologizare a proceselor de producție.

Aceste realizări au fost atinse în rezultatul reformei instituționale demarate odată cu aprobarea Statutului ODA (Hotărârea Guvernului nr. 487 din 13 iulie 2022), care a urmărit crearea unei instituții bine guvernate, cu un sistem independent de luare a deciziilor și capacități extinse de a interacționa cu antreprenorii. Obiectivul reformei a fost de a crea o instituție care poate implementa instrumente complexe, poate canaliza suport rapid către diferite categorii de beneficiari și susține proiecte ambițioase ale Guvernului. 

La ora actuală, Guvernul, prin intermediul ODA susține antreprenorii autohtoni în cadrul a 15 Programe de suport în afaceri finanțate de la bugetul de stat sau din resurse atrase de la partenerii externi. Astfel, cu sprijinul Uniunii Europene sunt implementate programele de granturi dedicate debutanților sau cele ce susțin digitalizarea, ecologizarea și retehnologizarea afacerilor. Cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) este implementat Programul dedicat inovațiilor digitale, iar cu suportul Băncii Mondiale - Programul de internaționalizare a IMM. De asemenea, cu susținerea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) este dezvoltat Fondul pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei – FACEM, care vine să ofere acces la credite în condiții avantajoase pentru antreprenorii locali. 

În același timp, Guvernul prin intermediul ODA facilitează accesul la finanțare prin acordarea de garanții individuale la creditele și împrumuturile acordate de instituțiile financiare prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor. De asemenea, în scurt timp va fi lansat un nou produs - „Garanții de portofoliu” care va spori capacitatea antreprenorilor de a atrage capital din sectorul bancar și va reduce timpul de interacțiune dintre bănci, ODA și antreprenori.

Sporirea accesului la finanțare este una din prioritățile de bază ale Guvernului. Recent a fost lansat Programul „373”, implementat de ODA, care vine să asigure condiții de creditare pentru IMM fără precedent. Astfel, antreprenorii din Republica Moldova pot contracta credite de până la 15 mil lei de la oricare din cele 11 bănci comerciale la rata dobânzii de doar 3% în valută și 7% în lei, cu o perioadă de grație de până la 3 ani.

În cele din urmă, diversitatea Programelor se extinde. În perioada 1 iulie – 31 august curent, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării compensează cu până la 10 mii lei cheltuielile deținătorilor de patentă care trec la activitatea independentă, iar, în scurt timp, va compensa și cheltuielile suportate de unitățile care pregătesc specialiști în cadrul procesului de învățământ dual.

De asemenea, continuă implementarea Programului de creare a Platformelor Industriale Multifuncționale prin demararea lucrărilor de construcție în orașul Ocnița și Glodeni, iar infrastructura de suport antreprenorial în regiuni se consolidează prin susținerea financiară a proiectelor înaintate de membrii Rețelei de Incubatoare de Afaceri. În același timp, odată cu reducerea nivelului ratelor de dobândă, se revigorează și procesul de acordare a garanțiilor de stat în cadrul Programului „Prima Casă” pentru persoanele care vor să-și procure o locuință.

Susținerea IMM este una din prioritățile de bază ale Guvernului. În acest sens, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și ODA urmăresc extinderea suportului acordat antreprenorilor, în special, în condițiile în care crizele din ultima perioadă au afectat stabilitatea companiilor moldovenești. În scurt timp,  urmează a fi lansate noi programe de suport, printre care: (i) Programul dedicat turismului rural, (ii) Programul dedicat antreprenoriatului feminin, (iii) Programul micii producători sau (iv) Programul de integrare a producătorilor autohtoni în lanțurile valorice.

Așa creștem economia Moldovei,

ODA – Puntea dintre stat și antreprenori!

Pentru mai multe detalii despre aria de intervenție și gama programelor de suport antreprenorial, consultați pagina web a instituției – www.oda.md sau apelați Centrul de Consultanță +373 (22) 22 57 99.