Fondul de Garantare a Creditelor (FGC)  din gestiunea Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a lansat, astăzi, 27 octombrie, cu sprijinul Băncii Mondiale, un nou mecanism de garantare a creditelor  - GARANȚII DE PORTOFOLIU - care oferă mai multe beneficii atât instituțiilor financiare, cât și beneficiarilor de credite. Implementarea garanțiilor de  portofolii și capitalizarea suplimentară a Fondului de Garantare a Creditelor cu 187 milioane lei va dubla capacitatea de garantare a ODA, va spori accesul la finanțare pentru încă cel puțin 900 de întreprinderi, contribuind în mod direct la dezvoltarea economică a țării și la creșterea veniturilor în  Bugetul Public Național.  Lansarea noului mecanism de garantare a fost făcută în cadrul evenimentului “Acces la finanțare prin garanții de portofoliu - evoluție și inovații”.

Evenimentul a reunit la aceeași masă de discuții demnitari, lideri din sectorul financiar și experți în domeniu, pentru a discuta viitoarele tendințe în domeniul garanțiilor financiare și promovarea antreprenoriatului prin implementarea acestora. În același timp, oaspeții de onoare și experții din domeniu au analizat avantajele noului sistem de garanții financiare de portofoliu, finanțat de sursele Băncii Mondiale. 

Prezent la eveniment, Dumitru Alaiba,  vicepremier, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a evidențiat că Fondul de Garantare a Creditelor este un instrument cu potențialul enorm pentru stimularea creșterii economiei naționale. “Fondul de Garantare a Creditelor este un factor-cheie în susținerea întreprinderilor locale și a inițiativelor antreprenoriale. Prin intermediul garanțiilor acordate, contribuim la reducerea riscului asociat creditării și, implicit, la facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinzători. Astfel, putem să susținem inovația, investițiile și crearea de locuri de muncă. Fondul de Garantare a Creditelor ODA reprezintă un partener de încredere pentru mediul de afaceri și un catalizator pentru dezvoltarea economică și digitalizarea societății noastre în secolul 21”.

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Octavian Armașu a menționat că BNM a recunoscut garanțiile financiare individuale emise de FGC drept diminuatoare a riscului de credit. În prezent economia noastră traversează o perioada deloc simplă. Efectele războiului din Ucraina se fac simțite și la noi și pe acest fundal economia își revine greu după șocurile din anii precedenți.  Ea are nevoie de susținere prin politici monetare și fiscale, iar antreprenorii au nevoie de sprijinul și de încurajarea autorităților, ODA având un rol esențial în special în privința întreprinderilor mici și mijlocii.  Am ferma convingere că IMM-urile sunt cele care cel mai bine răspund la susținere și încurajare, contribuind astfel la relansarea economiei.”

Noul mecanism de garantare a portofoliilor de credite este finanțat din sursele Băncii Mondiale prin intermediul Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii. Carolina Odobescu, Ofițer senior operațiuni a declarat: „Moldova mai are încă un drum lung de parcurs pentru a culege beneficiile unei culturi antreprenoriale. Studiul Băncii Mondiale privind întreprinderile arată că doar aproximativ 8% din firmele moldovenești sunt întreprinderi individuale, comparativ cu 17% în regiune și 40% la nivel global. Asistența publică este necesară pentru a-i încuraja pe cei care doresc să fie antreprenori pentru a crea noi întreprinderi și genera locuri de muncă. ODA este o instituție  puternică în această privință pentru promovarea unei culturi antreprenoriale în multiple moduri.” 

Oxana Bînzaru, directorul regional al Finance in Motion, a reconfirmat sprijinul pentru mediul antreprenorial  din Republica Moldova. în dezvoltarea economiei și crearea de noi oportunități pentru antreprenorii din Republica Moldova.  „Finance in Motion, prin fondurile EFSE și GGF, colaborează cu ODA pentru a aborda provocările actuale și a construi un viitor sustenabil, prosper și sigur. EFSE a susținut în mod hotărât echipa Fondului de Garantare a Creditelor, oferind sprijin financiar și expertiză în elaborarea mecanismului de garantare a portofoliilor de credite menit să susțină antreprenorii și să promoveze dezvoltarea economică a țării. Aceste și alte inițiative ambițioase demonstrează prosperitatea pe care o putem crea împreună.”

Guy Selbherr, președintele Asociației Instituțiilor de Garantare Europene (AECM) a dat asigurări că va oferi Republicii Moldova experiența necesară  cu privire la politica europeană privind schemele de garantare. “AECM este cel mai important organism de promovare a instrumentelor şi a programelor de garantare la nivel european, format din 48 de organizații, din 31 de ţări europene şi învecinate continentului. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, ca membră a  asociației noastre din 2022, va beneficia de expertiză internațională și bune practici pentru îmbunătățirea proceselor de garantare și obținerea accesului la instrumentele financiare ale UE, și altele.”

În cadrul evenimentului, ODA a prezentat noul mecanism de garantare a portofoliilor de credite - o inițiativă inovatoare pentru sistemul financiar autohton, dezvoltată cu suportul Băncii Mondiale. “Noul mecanism de garantare a portofoliilor de credite este o inițiativă inovatoare pentru Republica Moldova și benefică atât pentru sistemul financiar autohton, cât și pentru beneficiarii de credite. Rezultatul așteptat ca urmare a implementării acestui mecanism constă în garantarea unui portofoliu de credite în valoare de aproximativ 2,0 miliarde lei. Acest lucru va facilita accesul la finanțare pentru cel puțin 900 de întreprinderi și ar menține/crea cel puțin 3 000 de locuri de muncă. Avantajul garanțiilor de portofoliu constă în capacitatea lor de a acoperi multiple credite sub o singură umbrelă, oferind astfel o mai mare flexibilitate și eficiență atât pentru instituțiile financiare, cât și pentru întreprinderi, iar procesul de  finanțare devine mai facil și mai rapid”, a menționat directorul ODA, Dumitru Pîntea.

Dorel Noroc, președintele Asociației Băncilor din Moldova a menționat că parteneriatul dintre sectorul financiar și instituțiile guvernamentale, inclusiv ODA, este orientat pentru a susține dezvoltarea economică. “Fondul de Garantare a Creditelor ne ajută să direcționăm peste 1 mlrd de lei anual din resursele financiare acumulate de sistemului bancar către IMM-uri, reușind, astfel, să punem în practică ideile de afaceri ale cetățenilor noștri, să creăm locuri de muncă și să contribuim la creșterea economiei naționale”.

În cadrul discuțiilor a fost făcută o retrospectivă a activității FGC și aportul acestuia la partajarea riscului de credit prin emiterea de garanții financiare pentru creditele solicitate de antreprenori. Oaspeții de onoare și experții naționali și internaționali din România, Germania și Polonia și-au împărtășit experiența în domeniul administrării mecanismelor de garantare a creditelor și a portofoliilor de credite, tendințele internaționale privind creditarea responsabilă și durabilă, etc.

Fondul de Garantare a Creditelor, cu o experiență de 30 ani, a trecut prin mai multe transformări și reorganizări, eficiența și importanța acestuia fiind cu adevărat recunoscută abia începând cu anul 2020, atunci când Banca Națională a Moldovei a acceptat garanțiile financiare individuale, emise de Fond, drept diminuatoare a riscului de credit.

Pe parcursul activității Fondului, a fost facilitată deja acordarea a cca 1900 de credite, însumând o valoare cumulativă de peste 3,8 miliarde lei. Aceste credite au fost asigurate cu garanții financiare individuale în valoare totală de cca 1,6 miliarde lei, contribuind la mobilizarea directă în economie a unui capital de aproximativ 4,6 miliarde lei.

Evenimentul în format video îl puteți urmări pe https://shorturl.at/bvwT3