Chișinău, 12 iunie 2024- Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a reunit 36 de parteneri din 12 țări în cadrul Programului Transnațional Dunărean pentru a valorifica rolul femeilor în afaceri și a promova economia circulară.

Participanții prezintă modele de bune practici și soluții pentru consolidarea capacităților digitale și industriale, sprijinind astfel tranziția durabilă a economiei.

De asemenea, agenda evenimentului include prezentări detaliate ale specialiștilor Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului cu privire la impactul programelor de dezvoltare antreprenorială. Totodată, sunt evidențiate oportunitățile de dezvoltare pentru femeile antreprenoare prin Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin, precum și perspectivele de integrare a acestora în economia circulară.

În debutul evenimentului, Vadim Codreanu, directorul ODA, a subliniat importanța contribuției Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului la dezvoltarea durabilă și circulară a economiei.

„Economia circulară este o necesitate esențială pentru un viitor sustenabil, un viitor în care punem pe primul loc reziliența, inovația și gestionarea responsabilă a resurselor planetei noastre. În contextul actual, unde cerința pentru practici sustenabile este mai stringentă ca niciodată, economia circulară se impune ca un far de speranță și inovație. Ne angajăm ferm să sprijinim aceste principii și îndemnăm antreprenorii să adopte aceste practici în activitatea lor,” a declarat Vadim Codreanu.

„În multe regiuni din Republica Moldova, antreprenoarele se confruntă cu anumite provocări în accesarea resurselor și oportunităților de afaceri. Un astfel de program oferă suport specific și resurse necesare pentru a le ajuta să le depășească,” a adăugat Silvia Cangea-Digolean, manager de proiect ODA.

Proiectul WE Circular, gestionat de ODA, a demarat în ianuarie 2024 și se va implementa până în vara anului 2026. Acesta include organizarea de evenimente educaționale și întâlniri transnaționale cu părțile interesate. Activitățile oferă platforme valoroase pentru schimbul de bune practici și dezvoltarea competențelor necesare tranziției către o economie circulară.