Garanțiile de stat, oferite de Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) ODIMM, pot fi accesate pentru creditele de la toate băncile comerciale din țară.  Banca Comercială  „ProCredit Bank” S.A. este cea de-a 11 bancă comercială din Republica Moldova care a semnat, astăzi, 20 aprilie, un acord de parteneriat cu Fondul de Garantare a Creditelor, gestionat de ODIMM. Astfel, clienții băncii, care nu dispun de suficiente garanții reale pentru contractarea unui credit, pot beneficia de garanții de stat.

Reiterăm faptul că în contextul crizei sanitare și energetice, toate garanțiile emise în anul 2022 de către Fondul de Garantare a Creditelor sunt scutite de la plata comisionului de garantare pentru primul an de acțiune a garanției. În același timp, cota maximă de garantare pentru toate companiile active a fost majorată până la 80 la sută din valoarea creditului contractat. Astfel, mediul de afaceri autohton, poate beneficia de garanții financiare gratuite, care pot fi accesate prin intermediul tuturor băncilor comerciale din țară.

În primele luni ale anului curent, ODIMM prin intermediul FGC a emis 116 garanții financiare în valoare de peste 95 milioane lei, care au facilitat acordarea creditelor în valoare de peste 230 milioane lei. Pentru anul 2022 capacitatea de garantare a FGC este de cca 1 miliard lei.

FGC este singurul fond de garantare a creditelor din Republica Moldova și are misiunea de a asigura accesul la finanțare pentru întreprinderile autohtone prin emiterea garanțiilor financiare.