Guvernul R. Moldova și-a asumat răspunderea asupra proiectului de lege privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte legislative.

Principalele propuneri incluse în proiectul de lege sunt:

          Majorarea ajutorului de șomaj, suma minimă fiind propusă de 2775 lei;

          Acordarea ajutorului de șomaj în sumă de 2775 lei pentru persoanele ce se înregistrează în calitate de șomeri, dar care nu corespund criteriilor de acordare a ajutorului de șomaj (extinderea categoriilor de persoane beneficiare);

          Susținerea familiilor defavorizate prin:

(1) majorarea venitului lunar minim garantat de la 1107 lei pînă la 1300 lei, pe perioada stării de urgență;

(2) majorarea cuantumului venitului lunar minim garantat pentru fiecare copil de la 50% (553 lei) la 75% (975 lei).

          Subvenționarea cheltuielilor legate de achitarea salariului/îndemnizației în cazul șomajului tehnic sau staționării, 100%/60% impozite și contribuții aferente salariilor/îndemnizațiilor achitate, în dependență de motivul sistării activității;

          Scutirea de plata pentru patentă a titularilor de patentă care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență;

          Restituirea contribuțiilor sociale în sumă fixă pentru titularii de patentă, persoanelor care practică activitate independentă, întreprinzători individuali care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență;

          Reducerea cotei TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HORECA;

          Amânarea până la 25 iulie a termenului de achitare taxelor locale pentru agenții economici care și-au sistat activitatea conform Deciziilor Comisiei Situații Excepționale;

          Consolidarea veniturilor Fondului de susținere socială a populației, etc.

Proiectul a fost publicat de către Ministerul Finanțelor și pentru implementarea respectivelor măsuri va fi necesar alocarea suplimentară a 816 mil. Lei.