Schimbările climatice, bunăstarea lucrătorilor și constrângerile legate de resurse au un impact considerabil asupra modului în care IMM-urile își desfășoară activitatea. Identificarea unor abordări alternative pot oferi soluții pentru sustenabilitatea afacerilor, oportunități de creștere, de reducere a costurilor și avantaj competitiv, iar eco-inovația este abordarea care își propune să îndeplinească aceste cerințe.

Despre situația actuală privind promovarea eco-inovării în sectoarele prioritare ale economiei Republicii Moldova, potențialul de integrare a acestei abordări în modelele de afaceri ale IMM-urilor locale, dar și experiențele a opt IMM-uri ce au beneficiat de evaluare și asistență în aplicarea eco-inovării, s-a discutat în cadrul Atelierului de lucru Național „Promovarea eco-inovării în cadrul IMM din Moldova”. Evenimentul a fost organizat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), la 30 martie 2023, ca parte a programului „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment), finanțat de UE și coordonat de către Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).

„Promovarea implementării eco-inovațiilor în activitatea întreprinderilor reprezintă una dintre cele trei domenii prioritare ale Programului de Ecologizare a IMM-urilor, prin intermediul căruia statul și Uniunea Europeană susține dezvoltarea capacităților antreprenoriale privind adaptarea proceselor de producție și a serviciilor pentru sustenabilitatea socială și de mediu. Mulțumim partenerilor proiectului pentru susținerea mediului de afaceri privind valorificarea eco-inovațiilor, oferirea de bune practici, instruire, ghidare, etc. Adaptarea practicilor eco-inovative va favoriza dezvoltarea companiilor și va oferi un potențial sporit pentru a face față presiunii concurențiale existente atât pe piața locală, cât și externă”, a declarat Dumitru PÎNTEA, director, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

„Promovarea inovațiilor ecologice în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă o soluție reală în adaptarea acestora la noile provocări și în dezvoltarea unei economii durabile și sustenabile, care totodată să fie capabilă să facă față concurenței de pe piață. Mai mult, susținerea eco-inovațiilor reprezintă o prioritate pentru Guvern, cu impact pentru antreprenori, dar și pentru noi ca țară”, a menționat Veronica ARPINTIN, secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Selectarea sectoarelor prioritare propuse pentru promovarea eco-inovațiilor în Moldova – industria textilă și industria de producere a vinului – nu a fost întâmplătoare. În aceste ramuri ale economiei există un potențial enorm de dezvoltare și promovare a economiei verzi și circulare, de reducere și valorificare a deșeurilor, de eliminare a poluării solului și apelor, de promovare a produselor și serviciilor ecologice, de creare a noilor locuri de muncă și de atragere a investițiilor verzi”, a declarat Rodica IORDANOV, ministru, Ministerul Mediului al Republicii Moldova.

Programul EU4Environment și-a propus să ajute șase dintre țările Parteneriatului estic al UE, inclusiv Republica Moldova, să își păstreze capitalul natural și să sporească bunăstarea oamenilor în ceea ce privește mediul. Prin sprijinirea de noi procese, tehnologii și servicii care ecologizează activitățile economice, eco-inovarea contribuie la optimizarea potențialului de creștere al economiei, răspunzând în același timp unor provocări de ordin comun, cum ar fi schimbările climatice sau diminuarea resurselor și a biodiversității.

“Integrarea circularității și a gândirii bazate pe ciclul de viață în afaceri este importantă pentru a proteja mediul și a gestiona resursele noastre naturale într-un mod sustenabil. In plus, este esențial pentru actorii economici să își ecologizeze afacerile pentru a putea concura pe piețele internaționale, inclusiv pentru a exporta în UE. Ecologizarea economiei moldovenești nu este un lux - este o necesitate pentru asigurarea prosperității și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor”, a declarat Adam GRODZICKI, Șef Adjunct al Secției Cooperare în cadrul Delegației UE în Republica Moldova.

Astfel, în cadrul programului, ODA și experții UNEP au asistat opt IMM-uri din Republica Moldova să fie evaluate după metodologia UNEP, iar cinci IMM-uri au beneficiat de asistență în elaborarea de noi strategii de dezvoltare în vederea integrării eco-inovării în modelele lor de afaceri. Este vorba despre companii din două sectoare identificate drept cele mai promițătoare pentru a extinde măsurile de eco-inovare: agricultura și industria textilă.

„Am avut parte de un exercițiu foarte interesant. Noi producem vin și inițial ne-am gandit că avem o afacere cu ciclu închis, dar ne-am dat seama după acest exercițiu că nu este chiar așa. Avem foarte multe deșeuri agricole pe care le putem reutiliza. Putem să producem biomasă agricole cu care să încălzim unele suprafețe. De asemenea, avem deșeuri la producere, în cramă. Din sâmburi se poate face ulei sau făină din care se poate face pâine”, a spus Dan PRISACARU, fondatorul vinăriei MinisTerrios, SRL Familia Mea.

 

Beneficiari ai programului Programului EU4Environment sunt șase dintre țările Parteneriatului Estic (EaP) ale UE - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Programul sprijină acțiunile legate de mediu, deblocarea oportunităților, pentru o dezvoltare ecologică și pentru stabilirea mecanismelor de gestionare mai bună a riscurilor și impactului asupra mediului. Programul este implementat în Republica Moldova de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, fiind coordonat de UNEP in colaborare cu OECD, UNECE, UNIDO și grupul Băncii Mondiale.