Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) își fortifică rolul de a susține dezvoltarea antreprenoriatului din Republica Moldova prin edificarea unei comunități de antreprenori competente și sustenabile. Cu prilejul consemnării a 15 ani de activitate a celei mai importante instituții de suport antreprenorial, astăzi, 17 mai 2022, au fost semnate contracte de finanțare nerambursabilă, susținut un dialog cu reprezentanți ai beneficiarilor programelor de suport și organizată o sesiune de informare pentru mediul de afaceri din Cimișlia.

Astfel, 38 de companii autohtone, care și-au propus să-și ecologizeze afacerile, au semnat, contracte de finanțare nerambursabilă cu ODIMM.  Antreprenorii vor accesa granturi de până la 200 mii lei din partea statului, care constituie până la 70% din  suma proiectului investițional, pentru implementarea acțiunilor de ecologizare a afacerilor. Suma totală a finanțării nerambursabile, oferite celor 38 de afaceri, constituie circa 5,8 milioane lei, iar investițiile asumate de beneficiari vor fi de circa 11 milioane lei.  

Dumitru Pîntea, director interimar ODIMM, a subliniat oportunitățile deschise de investițiile verzi în fața întreprinderilor, care implică reducerea costurilor de producție, dar și reducerea impactului asupra mediului.  

ODIMM ajută afacerile să se adapteze cerințelor și tendințelor globale ale economiei verzi. Apreciem curajul și perseverența companiilor care vin cu modele noi de producție și consum durabil pentru a contribui la eficientizarea utilizării resurselor, promovarea exporturilor și crearea locurilor de muncă”. 

Proiectele investiționale ale celor 38 de companii vizează atât adoptarea practicilor ecologice din domeniile gestionării resurselor de apă, utilizării responsabile a energiei,  cât și valorificarea materiei prime, reciclarea deșeurilor și reutilizarea acestora.  Din numărul total de afaceri, 24  sunt localizate în mediul rural, iar 14 – în municipiul Chișinău. În același timp, 18 companii activează în domeniul prestări servicii, 13 își desfășoară activitatea în domeniul industrial, iar 7 - în agroalimentar.

Printre antreprenorii care au fost acceptați astăzi pentru suport financiar nerambursabil, se numără și Gheorghe Scutaru din satul Javgur, raionul Cimișlia, care de peste 35 de ani este proprietarul unei vinării. Plantația de viță de vie se întinde pe o suprafață de 87 de hectare, iar din strugurii recoltați se obțin cele mai speciale vinuri printre care „Chardonnay”, „Sauvignon Blanc”,” „Muscat”, „Pinot Gris” și altele. 

„Din grantul ODIMM vom achiziționa o  stație de epurare performantă, care ne va ajuta la gestionarea eficientă a resurselor de apă, prin epurarea apelor uzate, urmare  a procesului de producere pentru reutilizarea și punerea din nou în circuit”  a subliniat beneficiarul.

Ulterior, ODIMM a organizat  un dialog sub formă de Masă rotundă dintre conducerea instituției, a Ministerului Economiei și beneficiari ai programelor de suport în afaceri, părți interesate și asociații de business.

În cadrul discuțiilor, au fost analizate așteptările și provocările antreprenorilor survenite în perioada crizei pandemice și de securitate regională. Sugestiile, recomandările, venite din partea exponenților ÎMM, vor fi utile în contextul reformatării ODIMM pentru a regândi, actualiza unele mecanisme de suport antreprenorial și a eficientiza activitatea instituției.

Tot astăzi, echipa ODIMM a  susținut o Sesiune de informare la Incubatorul de Afaceri din Cimișlia pentru a prezenta antreprenorilor din regiunea de Sud mecanismele de suport în afaceri din portofoliul instituției.

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), înstituție publică înființată de către Guvernul Republicii Moldova la 17 mai 2007, reprezintă o inițiativă pentru a susține ÎMM-urile din Moldova la toate etapele de dezvoltare a afacerii prin valorificarea potențialului acestora de a deveni competitive, dinamice și sustenabile. ODIMM administrează 12 Programe de stat de Suport în Afaceri, majoritatea cărora furnizează în mod integrat training-uri, finanțare și mentorat. Pentru anul 2022, Guvernul Republicii Moldova a alocat un buget de peste 340 de milioane de lei pentru susținerea ÎMM-urilor.