Fondul de Garantare a  CreditelorUn acord de colaborare pentru garantarea creditelor prin Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) a fost semnat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) cu B.C. ,,Comerţbank" S.A.  în luna iunie, anul curent. Scopul principal al parteneriatului îl constituie implementarea schemelor de garantare pentru sporirea accesului la credite a întreprinderilor micro şi mici.

 

Astfel, ODIMM facilitează accesul la finanţăre prin acordarea de garanţii pentru creditele contractate de la băncile comerciale partenere: BC ,,Moldova - Agroindbank" S.A.,  BC ,,Moldincobank" S.A., ,,Banca de Finanţe şi Comerţ" S.A., ,,Banca Comercială Română Chişinău" S.A., BC ,,Banca de Economii" S.A., BC ,,UNIBANK" S.A., BC ,,ProCredit Bank" S.A., BC Victoriabank S.A.

 

Pe parcursul anului 2013, banca cea mai activă în acordarea creditelor cu garanţia financiară ODIMM  a fost BC „Moldova Agroindbank" SA, în favoarea căreia au fost eliberate peste 40 de garanţii financiare care au permis debursarea creditelor în sumă de cca 19 mln lei.

 

Analiza impactului garanţiilor asupra întreprinderilor denotă faptul că fiecare leu acordat în anul 2013 sub formă de garanţie a atras investiţii în economie în valoare de cca 4 lei.

 

Amintim că, Fondul de Garantare a Creditelor este gestionat de Organizaţia de Dezvoltare a Intreprindelor  Mici şi Mijlocii (ODIMM), care facilitează accesul la creditare pentru întreprinderile viabile, dar care nu dispun de suficient gaj. FGC reprezintă o pârghie eficientă de îmbunătăţire a accesului la finanţe pentru micii antreprenori, iar garanţia financiară este un produs acordat antreprenorilor care dispun de suficiente capacităţi de rambursare a unui credit, dar, din lipsa unui gaj acceptabil de bancă, nu îl pot obţine.