ODA recepționează în regim continuu proiecte investiționale pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului “Start pentru Tineri” (linkat catre https://www.oda.md/ro/granturi/start-pentru-tineri) . Valoarea grantului este de până la 200 de mii lei (70% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 30% contribuție proprie a aplicantului).  

APLICĂ ACUM:  https://bit.ly/3AGcTIH

__________________________________________________________________

ODA recepționează în regim continuu planuri de afaceri pentru obținerea finanțării nerambursabile de până la 750 mii lei prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+2 (linkat catre https://www.oda.md/ro/granturi/pare)

Etapa de educație antreprenorială este obligatorie pentru companiile care au mai puțin de 3 ani de activitate. După parcurgerea instruirilor, beneficiarii Programului pot accesa finanțare nerambursabilă în două etape:

  1. În prima etapă, finanțarea nerambursabilă se va acorda în baza „Regulii 1+1”, adică fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului, iar valoarea maximă a grantului nu va depăşi 250 000 lei.

APLICĂ ACUM: https://shorturl.at/lwVW9

 

  1. La etapa a doua pot aplica beneficiarii care au implementat cu succes proiectul investițional din prima etapă și intenționează să-și majoreze capacitățile de producere, diversifice produsele, să se extindă pe noi piețe de desfacere. Finanțarea nerambursabilă constituie maximum 67% din suma proiectului investiţional, dar nu va depăşi 500 000 lei, iar contribuţia beneficiarului va constitui minimum 33%.

APLICĂ ACUM:  https://shorturl.at/fwX45

__________________________________________________________________

ODA recepționează în regim continuu proiecte investiționale pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului de Ecologizare a ÎMM (linkat catre https://www.oda.md/ro/granturi/ecoimm). Valoarea maximă a  grantului este de până la 500 mii lei. Contribuția proprie este de minim 30 %.

Pentru Concursul de granturi, sunt eligibile companiile active pe piață de până la 2 ani, care au parcurs cu titlu obligatoriu cursurile de intruire antreprenorială din cadrul Programului de Ecologizare a ÎMM. Pentru afacerile, care au peste 2 ani de activitate, instruirile sunt opționale. 

 APLICĂ ACUM: https://bit.ly/3GWvUHO

__________________________________________________________________

ODA recepționează în regim continuu proiecte investiționale pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului de Transformare Digitală a întreprinderilor mici și mijlocii (linkat catre https://www.oda.md/ro/granturi/transformare-digitala)

Valoarea maximă a suportului financiar este de până la 500 mii lei

 APLICĂ ACUM: https://bit.ly/3nmXN2J

__________________________________________________________________

ODA recepționează în regim continuu proiecte investiționale pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul “Programului de Creștere și Internaționalizare a ÎMM” (linkat catre https://www.oda.md/ro/granturi/internationalizare) . Suma maximă care poate fi accesată în prezent în cadrul programului este de 600 000 lei (sursele Băncii Mondiale) pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerii, a utilajelor, echipamentelor, instalațiilor.

Notă: Pentru echipamente, utilaje, instalații se va acorda maxim 45% din valoarea proiectului investițional fără TVA, dar nu mai mult de 270 000 lei. Contribuția proprie este de minim 50%.

APLICĂ ACUM:  https://shorturl.at/cxy45 

__________________________________________________________________

ODA oferă garanții de stat în regim continuu pentru creditele accesate de la băncile comerciale. Suma garanțiilor acoperă până la 80% din creditele acordate de instituțiile bancare din R.Moldova. 

DETALII DESPRE PRODUSELE DE GARANTARE:  https://shorturl.at/aizEH

________________________________________________________________

Antreprenorii din Republica Moldova pot contracta credite de la băncile comerciale de până la 15 milioane lei cu dobândă avantajoasă, parțial acoperită de stat, prin intermediul Programului „373”.

Pentru detalii suplimentare, consultați pagina https://373.gov.md/

sau sunați la numărul de telefon +373 (22)22 57 99.

ODA recepționează cereri de compensare a cheltuielilor suportate de deținătorii de patentă. În perioada 1 iulie-31 august 2023, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului va recepționa cereri pentru compensații din partea deținătorilor de patentă care trec la activitatea independentă. Solicitarea compensației de pâna la 10.000 lei per beneficiar se efectuează prin depunerea online a unei cereri tipizate de compensare, însoțită de documente confirmative privind cheltuielile suportate, prin intermediul formularului electronic care poate fi completat aici: https://compensare.oda.md/