În temeiul pct.28 din Programul privind stimularea investițiilor ”373”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.351/2023, ratele  de referință, aplicabile pentru perioada 01 iulie – 31 decembrie 2023 inclusiv, sunt următoarele:

  • 7,62% anual pentru creditele acordate în monedă națională;
  • 2,60% anual pentru creditele acordate în valută străină.

Rata de referință este calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase cu termenul de la 6 la 12 luni, total pe sectorul bancar (sursa: www.bnm.md)