În temeiul prevederilor Programului privind stimularea investițiilor ”373”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.351/2023, ratele  de referință pentru creditele acordate până la 16.05.2024 inclusiv, aplicabile pentru perioada 01.07.2024 – 31.12.2024, sunt următoarele:

  • 3,46% anual pentru creditele acordate în monedă națională;
  • 1,65% anual pentru creditele acordate în valută.

Rata de referință este calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în monedă națională / valută cu termenul de la 6 la 12 luni, total pe sectorul bancar (sursa: www.bnm.md).