În temeiul pct.28 din Programul privind stimularea investițiilor ”373”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.351/2023, ratele de referință, aplicabile pentru perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2024 inclusiv, sunt următoarele:

  • 4,38% anual pentru creditele acordate în monedă națională;
  • 1,88% anual pentru creditele acordate în valută străină.

Rata de referință este calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase cu termenul de la 6 la 12 luni, total pe sectorul bancar (sursa: www.bnm.md)