Anunț

privind candidații admiși la

Procedura de selectare a unui membru în domeniul dreptului economic și/sau financiar al Comitetului de finanțare și risc

al Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului

 

Nr. d/o

Numele și prenumele candidatului  admis la etapa interviului 

Data interviului

Ora interviului

1.      

Carp Zinaida

08 februarie 2024

12:00

2.      

Tănase Oleg

08 februarie 2024

12:30

3.      

Ceban Roman

08 februarie 2024

13:00

4.      

Popil Angela

08 februarie 2024

13:30

5.      

Nastas Andrei

08 februarie 2024

14:00

 

 

Locul unde se va desfășura etapa interviului cu candidații admiși la procedură: sediul Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului – mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, sala de ședințe et. 3.

 

Evaluarea candidaților și interviul cu candidații admiși la procedură, se va compune din 2 (două) runde:

  • Runda de prezentare a viziunii proprii asupra direcțiilor prioritare necesare pentru susținerea activității de antreprenoriat din Republica Moldova, inclusiv a sectorului antreprenoriatului mic și mijlociu. Durata maximă a prezentării va fi de 15 minute.

 

  • Runda de întrebări-răspunsuri față de candidat. Tematica întrebărilor va putea viza atât viziunea prezentată de către candidat, cât și calitățile profesionale, de integritate, de experiență etc. ale candidatului.