Anunț privind  candidații admiși la Procedura de selectare a membrilor Comitetului de finanțare și risc al Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea  Antreprenoriatului care se va desfășura  la data de 04 ianuarie 2024:

 

Nr. d/o

Numele și prenumele candidatului  admis la etapa interviului 

Data interviului

Ora interviului

1.       

Ceban Roman

04.01.2024

9:00

2.       

Popil Angela

04.01.2024

9:30

 

 Locul unde se va desfășura etapa interviului cu candidații admiși la procedură: sediul Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului – mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, sala de ședințe et. 3.

Evaluarea candidaților și interviul cu candidații admiși la procedură, se va compune din 2 (două) runde:

  • Runda de prezentare a viziunii proprii asupra direcțiilor prioritare necesare pentru susținerea activității de antreprenoriat din Republica Moldova, inclusiv a sectorului antreprenoriatului mic și mijlociu. Durata maximă a prezentării va fi de 15 minute. 
  • Runda de întrebări-răspunsuri față de candidat. Tematica întrebărilor va putea viza atât viziunea prezentată de către candidat, cât și calitățile profesionale, de integritate, de experiență etc., ale candidatului.