Extinderea / Internaționalizarea Afacerii


Image
Una dintre cele mai pregnante tendințe din domeniul economic si extraeconomic o reprezintă internaționalizarea si globalizarea afacerilor. Internaționalizarea afacerilor reprezintă ansamblul de metode, tehnici si instrumente puse in slujba demersului strategic al organizației de a activa in străinătate. Ca rezultat al urmării modulelor din această componentă de instruire, reprezentanții sectorului IMM vor putea să elaboreze un plan de creștere a afacerii, să proiecteze o strategie de dezvoltare a afacerii, precum și să planifice bugete necesare implementării activităților de extindere și internaționalizare a afacerii.

Vă informăm că la moment sesiuni le de instruire din cadrul
Programului de Educație Antreprenorială s-au finalizat.
Următoarele sesiuni vor fi inițiate în 2024.

Scopul Programului

Obiectivul programului este ca reprezentanții sectorului IMM să elaboreze un plan de extindere și îmbunătățire a afacerii, să proiecteze o strategie de dezvoltare a afacerii, și să planifice bugete necesare implementării activităților de extindere și internaționalizare a afacerii.

Cine poate participa la modulele din această componentă

  • Managerii ÎMM cu o activitate economică de 2 ani și mai mult;
  • Angajații ÎMM responsabili de activitatea de export-import;
  • Managerii financiari ai IMM;
  • Responsabilul de dezvoltare strategică a companiei.

Cum vor fi organizate instruirile?


Sesiuni
online


Evaluare
finală


Certificat


Module incluse


Modulul 1. Operațiuni de export-import

La finalul modulului vei fi capabil să cunoști procedurile de export și import, să completezi declarațiile vamale și care sunt alte proceduri vamale moderne...

Modulul 2. Managementul strategic

La finalul modulului vei fi capabil să identifici componentele managementului strategic; să evaluezi poziționarea strategică a companiei; să formulezi o strategie/plan de dezvoltare pentru ...

Modulul 3. Gestiunea financiară a întreprinderii

La finalul modulului vei fi capabil să faci analiza performanței financiare a companiei, să analizezi cost beneficiu a investițiilor, să interpretezi indicatorii...