Durata instruirii: 24 ore academice / 12 ore mentorat

Acest curs este pentru tine dacă:

 • Intenționezi să aplici la programul de suport ODA “Ecologizarea IMM-lor”
 • Deții funcția de manager în cadrul Întreprinderilor Mici și Mijlocii;
 • Intenționezi să reînnoiești utilajul din întreprindere pentru eficiența energetică;
 • Intenționezi să îmbunătățești sistemul de management de mediu din cadrul întreprinderii;
 • Intenționezi să identifici soluții de elaborare a politicilor de ecologizare a propriei afaceri.

 Ce vei învăța la acest modul?

 1. Corespunderea întreprinderii cu cadrul legal și cerințele pieței:
  • Conformitatea cu legea sau cu cerințele pieței.
 1. Eficiența ecologică a afacerii: 

2.1 Îmbunătățirea sistemului de management de mediu (SMM):

   • Auditul sistemului de management de mediu;

   • Dezvoltarea politicii de mediu a societății;

   • Dezvoltarea unor metode de evaluare a eficienței sistemului de management de mediu existent în cadrul companiei;

   • Recomandări privind modul de creștere a eficienței SMM (Sistem de Management de Mediu);

   • Consultări cu specialiștii responsabili cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor formulate (sau sprijin pentru companie în timpul punerii în aplicare);

   • Instruirea și formarea angajaților cu privire la modul de reducere a sarcinii asupra mediului în activitățile de producție.

2.2 Deșeurile, Economia Circulară și reciclarea în afacerile ecologice

   • Auditul deșeurilor de afaceri;
   • Elaborarea de măsuri de reducere a deșeurilor;
   • Elaborarea de recomandări pentru gestionarea deșeurilor periculoase, reciclarea;
   • Analiza economică a măsurilor de reducere a deșeurilor

2.3 Managementul apelor uzate și eficientizarea utilizării resurselor de apă

 1. Inovațiile și ecologizarea afacerii 

3.1 Întreprinderea  verde

   • Auditul întreprinderii  pentru conformitatea cu standardele , ISO 14001,  "EMAS”, “EU Ecolabel”;
   • Elaborarea de propuneri pentru un program de măsuri pentru a aduce întreprinderea mai aproape de standarde;
   • Analiza cost-beneficiu a măsurilor propuse;

3.2 Analiza fluxului de materiale pe întreg lanț valoric

   • Ce este o analiză a fluxului de materiale pe întreg lanț valoric?
   • Cum se efectuează o analiză a fluxului de materiale?

3.3 Achiziții responsabile

   • Analiza lanțului de aprovizionare al întreprinderii din perspectiva mediului;
   • Stabilirea unei noi abordări a procesului de achiziții publice;
   • Elaborarea unui chestionar pentru furnizori;
   • Elaborarea unui sistem de indicatori de performanță; 
   • Pregătirea algoritmului de implementare.

3.4 Eco - Inovație, creativitate și generare de opțiuni 

   • Creativitatea și procesele de gândire;
   • Metode și tehnici de Eco - inovație, creativitate; 
   • Evaluare tehnică, de mediu și economică.

3.5 Indicatori de control și de mediu 

   • Ce înseamnă ”controlul de mediu”;
   • Sistemul informațional de mediu și utilizarea lor;
   • Organizarea controlului de mediu.
 1. Elaborarea strategiilor de ecologizare

4.1 Strategia de durabilitate

   • Identificarea obiectivelor de dezvoltare durabile (ODD) în care compania are cel mai mare impact negativ și a celor în care compania poate avea un impact pozitiv;
   • Auditul domeniilor de activitate ale companiei care au o importanță cheie pentru ODD-urile selectate;
   • Elaborarea și analiza soluțiilor pentru formarea unei strategii de dezvoltare durabilă;
   • Stabilirea obiectivelor și țintelor pentru fiecare domeniu;
   • Sintetizarea materialului adunat într-o strategie finală de dezvoltare durabilă

4.2 Raportarea ESG  (ESG – bunurile și serviciile de mediu)

   • Auditul domeniilor de activitate ale companiei care sunt esențiale pentru ODD-urile selectate;
   • Dezvoltarea unui sistem de evaluare a eficacității implementării strategiei, analiza;
   • Recomandări pentru planificarea acțiunilor viitoare;
   • Raportarea în conformitate cu standardul ales.
 1. Atelier practic: Prezentarea programului de Ecologizare a IMM și a formularului de aplicare la program 

 

La finalul modulului vei fi capabil:

 • Să aplici la programul de Ecologizare a ÎMM-lor;
 • Să îmbunătățești sistemul de management de mediu din cadrul întreprinderii;
 • Să elaborezi și să dezvolți o strategie de dezvoltare ecologică a companiei;
 • Să identifici soluții de elaborare a politicilor de ecologizare a propriei afaceri;
 • Să identifici care sunt metode și tehnici de Eco - inovație .

Nota bene!

Reguli de participare:

 1. Prezența la ore  - nu mai puțin de 60%;
 2. Respectarea regulilor de organizare a trainingului;
 3. Implicarea practică la curs.

Aplică acum!

 

Formatori:

 

Igor Șeremet

Doctor în drept, conferențiar universitar și formator specializat în dreptul mediului pentru programele de formare continua acreditate “Inspector conformare ecologică” și “Responsabil pentru gestionarea deșeurilor”.

Tema 1. Corespunderea întreprinderii cu cadrul legal și cerințele pieței

Elena Mărgineanu

Doctor în drept, lector universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Membru al International Ecological Engineering Society (IEES).Expert certificat RECP (Resource Efficient and Cleaner Production) din partea UNIDO și ODA, sub Programul Național pentru Înverzirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, aprobat prin Decizia Guvernului nr. 592/2019.

Tema 2. Eficienția Ecologică a afacerii
2.1.Îmbunătățirea sistemului de management de mediu (SMM)
3.1. Întreprinderea verde

Aurelia Bahnaru

Doctor în științe economice, Președinte a Centrului de formare și consultanță „E-Circular”, formator calificat  pentru programele de formare continua acreditate “Inspector conformare ecologică”, “Responsabil pentru gestionarea deșeurilor” și “Economie Circulară”. Autor studii și cercetări în domeniu, strategii locale/instituționale de gestionare a deșeurilor, manager proiecte naționale/internaționale.

Tema 2. Eficienția Ecologică a afacerii
2.2. Deșeurile, Economia Circulară și reciclarea în afacerile ecologice

Tema 3. Inovațiile și ecologizarea afacerii
3.2. Analiza fluxului de materiale pe întreg lanțul valoric
3.5.Indicatori de control și de mediu

Dorina Veleșcu

Expert mediu în cadrul  A.O. Centrul de instruire și consultanță E-Circular, formator în domeniul de management deșeuri. Inginer specializare protecția mediului.

3.3.Eco - Inovație, creativitate și generare de opțiuni
3.4.Achiziții responsabile

Roman Bahnaru

Expert și trainer în sustenabilitate și guvernanță de mediu (ESG) și economie circulară, cu o bogată experiență ca analist date de mediu. Doctorand în științe economice.

2.3.Managementul apelor uzate și eficientizarea utilizării resurselor de apă

Tema 4. Elaborarea strategiilor de ecologizare