Componenta I  informare, instruire și consultanță antreprenorială


Pentru participare la componenta I - informare, instruire și consultanță antreprenorială solicitantul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:
    a)    tânăr cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani inclusiv;
    b)    cetățean al Republicii Moldova.
Aplicarea la etapa de instruire se realizează prin depunerea online a Formularului de înscriere la cursurile de instruire , cu anexarea copiei buletinului de identitate de către potențialul solicitant.


Depunerea Formularului de înscriere la cursurile de instruire este confirmată prin generarea automată a mesajului de înregistrare la activitățile de instruire antreprenorială. Mesajul de înregistrare va fi expediat la adresa de e-mail a potențialului solicitant.

Aplică acum!

Informații suplimentare:
Tel: +373 22 225 799
Email:   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Componenta II Suport financiar nerambursabil (grant)

Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul acestei etape este de maximum 70% din suma proiectului investiţional, dar nu va depăşi 200 000 de lei, iar contribuţia beneficiarului va constitui minimum 30%.

Pentru participare la componenta II – Suport financiar nerambursabil, solicitantul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:
1) să fie cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani inclusiv, cetățean al Republicii Moldova;

2) să dețină certificatul de participare la componenta I a prezentului Program sau un alt certificat de formare în domeniul antreprenoriatului, obținut în cadrul programelor de start-up implementate de către Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, eliberat nu mai târziu de trei ani la momentul aplicării la componenta II a prezentului Program. Acest criteriu este obligatoriu pentru solicitanții care depun proiectele investiționale în numele persoanei fizice sau al unei întreprinderi nou-înregistrate;

3) să dețină întreprindere definită conform art. 4 din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, care nu a înregistrat activitate economică pe o perioadă mai mare de 24 de luni sau să fie persoană fizică care intenționează să constituie o întreprindere în termen de o lună de la data aprobării proiectului investițional;

4)  să fie antreprenor debutant, conform definiției prezentului Program.


Aplicarea la componenta II a Programului se realizează prin depunerea online a Formularului de aplicare semnat cu semnătură electronică calificată de către solicitant și a setului de acte corespunzător.

 

Lista actelor pentru Componenta II:

 1. Extras din Registrul Gospodăriilor Țărănești (cu actualitate de cel mult 3 luni în momentul depunerii)
 2. Fișa de înregistrare a Gospodăriei Țărănești
 3. Situațiile financiare anuale pentru ultima perioadă fiscală prezentate la BNS/ Darea de seamă fiscală unificată prezentată la SFS (pentru întreprinderile ce au mai mult de 12 luni de la înființare)
 4. Oferte de preț care să conțină specificații tehnice a bunurilor/serviciilor solicitate
 5. Acte ce confirmă dreptul de proprietate sau folosință: Contract de locaţiune /
 6. Contract de comodat/ Contract de arendă și altele (după caz)
 7. Certificatul de participare la componenta I a prezentului Program sau un alt certificat de formare în domeniul antreprenoriatului, obținut în cadrul programelor de start-up implementate de către I.P. ODA, eliberat nu mai târziu de trei ani la momentul aplicării la componenta II a prezentului Program. (după caz)
 8. Date financiare la Formularul de aplicare
 9. Licențe și autorizații existente la întreprindere (după caz)
 10. Alte documente relevante (după caz)

Formular de aplicare la Programul Start pentru Tineri - pers. fizică.pdf (document informativ)

Formular de aplicare la Programul Start pentru Tineri - pers. juridică.pdf (document informativ)

Aplică acum!

Informații suplimentare:
Tel: 022 211 573, 068 301 345
Email:   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Componenta III – credit cu porțiune de grant


Pentru componenta III – credit cu porțiune de grant, valoarea pachetului financiar acordat este de până la 1 760 000 de lei, care va include:


    a)    porțiunea de credit de 85%, acordat beneficiarului de către Instituțiile Financiare Partenere (IFP);
    b)    porțiunea de grant de 15% - dar nu mai mult de 264 000 lei;

Pentru participare la componenta III solicitantul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

1) să dețină întreprindere definită conform art. 4 din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;

2) să fie,  cu cel puțin 12 luni înainte de data depunerii formularului pentru Program, fondator al întreprinderii cu statut de persoană fizică sau membru al întreprinderii cu statut de persoană juridică, în care să dețină o cotă-parte de cel puțin 75%,  să aibă vârsta între 18-35 de ani inclusiv și să fie cetățean al Republicii Moldova.Lista actelor pentru Componenta III:

 1. Cerere de acordare a porțiunii de grant
 2. Proiectul investițional conform modelului stabilit de către I.P. ODA
 3. Extras din Registrul Gospodăriilor Țărănești (cu actualitate de cel mult 3 luni în momentul depunerii)
 4. Fișa de înregistrare a Gospodăriei Țărănești
 5. Declarația pe propria răspundere privind valoarea ajutorului de minimis primit
 6. Situațiile financiare anuale pentru ultima perioadă fiscală prezentate la BNS/ Darea de seamă fiscală unificată prezentată la SFS (pentru întreprinderile ce au mai mult de12 luni de la înființare).
 7. Oferte de preț care să conțină specificații tehnice a bunurilor/serviciilor solicitate
 8. Acte ce confirmă dreptul de proprietate sau folosință: Contract de locaţiune / Contract de comodat/ Contract de arendă și altele (după caz)
 9. Licențe și autorizații existente la întreprindere (după caz)
 10. Alte documente relevante (după caz)
 11. Concluzia și decizia IFP privind acordarea porțiunii de credit beneficiarului eligibil 12.Proiectul graficului de rambursare a porțiunii de credit

Accesarea pachetului financiar se realizează prin depunerea de către solicitant a unei cereri de acordare la Instituție Financiară Parteneră (IFP).

Depunerea dosarelor la Componenta III se vace la sediile IFP partenere, conform listei prezentate:

BC „MAIB” S.A.

BC „Moldindconbank” S.A.

BC „Fincombank” S.A.

BC „Comertbank” S.A.

BC „ProCredit Bank” S.A.

BC „EuroCreditBank”S.A.

BC „Victoriabank” S.A.

OTP Bank S.A.

O.C.N. Microinvest  SRL

O.C.N. Moldcredit  SRL

O.C.N. Corporația de Finanțare Rurală S.A.


Examinarea și evaluarea cererii se efectuează de către IFP în conformitate cu procedurile sale de creditare și reglementare internă, cu condițiile de eligibilitate pentru accesarea creditului cu porțiunea de grant prevăzute de Program, precum și condițiile liniilor de credit finanțatoare a Facilității de Creditare a Tinerilor (FCT II), faza II, gestionate de Oficiul de Gestionare a Proiectelor de Asistență Externă (OGPAE). După evaluarea solicitantului și acceptarea prealabilă a pachetului financiar, IFP depune online setul complet de acte, conform modelului stabilit de către I.P. ODA.

Stimați antreprenori, Vă informăm despre sistarea temporară a recepționării cererilor de solicitare a porțiunii de grant în cadrul Componentei III „Credit cu porțiune de grant”, din data de 01 mai 2023, pe motivul epuizării fondurilor alocate în cadrul Programului. Despre reluarea procesului de recepționare a cererilor de solicitare a porțiunii de grant în cadrul Componentei III „Credit cu porțiune de grant”, vă vom informa.”

Informații suplimentare:  
Telefon: 022 21 15 73
E-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.