Componenta I "Suport la inițierea afacerii"

Ești femeie, planifici lansarea propriei afaceri și ai nevoie de consultanță în elaborarea planului de afaceri? 

Aplică la Componenta I a programului pentru a beneficia de instruire, mentorat și ghidare la elaborarea business planului. 


Componenta II "Suport pentru afaceri nou create"

Ești femeie, ai o companie înregistrată de la 0 la 2 ani și ai nevoie de finanțare? 

Aplică la Concurs de granturi mici pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă în valoare maximă de 165.000 lei. 

✔ Suma de 165 mii lei

✔ Contribuția aplicantei este de 10%

 Banii se oferă pentru utilaje, echipamente și servicii de dezvoltare.

✔ Depunerea proiectelor investiționale este în regim online.

 

 Pentru mai multe informații, vă stăm la dispoziție:

 Tel. 022 224 330

       +373 60 447 472

       +373 60 447 575

 

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

APLICĂ ȘI TU PENTRU A FI ÎN TOPUL FEMEILOR DE SUCCES!!! 

Criteriile de eligibilitate, prevederile Concursului, precum și alte detalii privind desfășurarea acestuia, sunt descrise în Extrasul din Manualul Operațional al Programului „Femei în Afaceri" -  

Actele anexate urmează a fi semnate prin semnătura electronică avansată calificată și atașate la formularul dat. 

 Pentru a face cunoștință și a putea completa operativ formularul de aplicare electronic  puteți descărca versiunea .doc a Formularului de aplicare pentru a pregăti răspunsurile și actele necesare:

1. Formularul de participare inclusiv anexele privind investițiile și previzionările financiare;

–  Formular de participare  

–  Anexe Excel (Completați tabelele de pe toate paginile)            

2. Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali / Extras din Registrul Gospodăriilor Țărănești (cu cel mult 3 luni actualitate înaintea aplicării la Program)

3. Documentele de constituire ale întreprinderii: Decizia de înregistrare a persoanei juridice / Fișă de înregistrare a gospodăriei țărănești

4. Buletinul de identitate al administratorului și fondatorilor 

5. Certificatul eliberat de bancă cu privire la contul bancar

6. Cerere de participare la componenta Finanțare; 

7. Declarația pe propria răspundere privind corespunderea cu originalul a actelor furnizate (se completează lista actelor atașate la Formular, care sunt scanate/copiate de pe originalul acestora); 

8. Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat sau completează Declarația 

9. Declarație privind beneficierea de ajutoare de stat din contul altor Programe de suport 

10. Licența și/sau Autorizația (în cazul în care conform legislației în vigoare este prevăzut expres necesitatea licenţierii activității desfășurate)

11. Situația financiară a întreprinderii pe parcursul ultimilor 1-2 ani de activitate sau de la înființarea întreprinderii (după caz)

12. Titlu de proprietate pentru sediul/ terenul unde își desfășoară activitatea economică (locațiune/ comodat/ arendă)

13. Alte documente relevante în vederea descrierii afacerii (ex. oferte, contracte, etc.) (după caz)