Înregistrează-te

Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul Programului este de maximum 50% din suma proiectului investiţional, dar nu va depăşi:
1. 2.000.000 MDL pentru acțiuni de tehnologizare și retehnologizare.
2. 1.500.000 MDL pentru utilaj, echipament și instalații de valorificare a surselor de energie alternativă.

Pentru participare la componenta II – Suport financiar nerambursabil, solicitantul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

  • Desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;

  • Activează minim 24 de luni până la data aplicării la Program și au întocmit și prezentat la Biroul Național de Statistică situațiile financiare pentru ultimii doi ani de activitate;

  • Dețin raportul de audit energetic efectuat de către un auditor energetic calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici (pentru întreprinderile ce își propun creșterea eficienței energetice);

  • nu sunt afiliați unui grup de întreprinderi al cărui număr de angajați și venituri din vânzări sau active totale deținute cumulativ depășesc condițiile pentru definirea ÎMM-urilor stabilite la art. 4 din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.


* Proiectele investiționale ce vizează procurarea și instalarea panourilor fotovoltaice urmează a fi însoțite adițional de actele ce confirmă posibilitatea punerii lor la dispoziție pe piața Republicii Moldova (în conformitate cu prevederile HG-745 din 26.10.2015 și HG-807 din 29.10.2015).

Lista actelor necesare pentru aplicarea la Program

Formular de aplicare, versiune PDF (document informativ)