Înregistrează-te

Stimați antreprenori,

vă informăm că urmare desfășurării apelului de finanțare în cadrul Programului de retehnologizare și eficiență energetică a IMM, desfășurat în perioada 25.08 - 01.10.2023, au fost depuse un număr de 202 proiecte investiționale.

ODA depune tot efortul pentru procesarea dosarelor și evaluarea în termeni optimi a proiectelor investiționale. În scopul optimizării procesului de evaluare dar și a celui de aprobare a finanțării de către Comitetul de Finanțare și Risc (CFR), procesarea dosarelor se desfășoară după principiul ”primul venit - primul servit” și va fi divizată în 2 runde, după cum urmează:

  • I rundă – rezultatele vor fi anunțate până la finele lunii noiembrie 2023
  • II rundă – rezultatele vor fi anunțate până la finele lunii ianuarie 2024

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de programele implementate de către ODA și suntem în continuare la dispoziția Dumneavoastră pentru a vă oferi suportul necesar. Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul Programului este de maximum 50% din suma proiectului investiţional, dar nu va depăşi:
1. 2.000.000 MDL pentru acțiuni de tehnologizare și retehnologizare.
2. 1.500.000 MDL pentru utilaj, echipament și instalații de valorificare a surselor de energie alternativă.

Pentru participare la componenta II – Suport financiar nerambursabil, solicitantul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:
• desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova; 
• activează minim 24 de luni până la data aplicării la Program și a întocmit și prezentat la Biroul Național de Statistică situațiile financiare pentru ultimii doi ani de activitate; 
• deţin raportul de audit energetic efectuat de către un auditor energetic calificat şi înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici. Acest criteriu este obligatoriu pentru întreprinderile ce au drept scop creşterea eficienţei energetice.


* Proiectele investiționale ce vizează procurarea și instalarea panourilor fotovoltaice urmează a fi însoțite adițional de actele ce confirmă posibilitatea punerii lor la dispoziție pe piața Republicii Moldova (în conformitate cu prevederile HG-745 din 26.10.2015 și HG-807 din 29.10.2015).

Lista actelor necesare pentru aplicarea la Program

Formular de aplicare, versiune PDF (document informativ)