Componenta I  informare, instruire și consultanță antreprenorială

Pentru participare la componenta I - informare, instruire și consultanță antreprenorială solicitantul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:
    a) cetățean al Republicii Moldova
    b) lucrător migrant sau beneficiar de remitențe (ruda de gradul I sau soț/soție)

Aplicarea la etapa de instruire se realizează prin depunerea online a Formularului de înscriere la cursurile de instruire , cu anexarea copiei buletinului de identitate de către potențialul solicitant.

Depunerea Formularului de înscriere la cursurile de instruire este confirmată prin generarea automată a mesajului de înregistrare la activitățile de instruire antreprenorială. Mesajul de înregistrare va fi expediat la adresa de e-mail a potențialului solicitant.

Aplică acum!

Informații suplimentare:
Tel: +373 22 225 799
Email:   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Componenta II Suport financiar nerambursabil (grant) în baza ,, Regulii 1+1,,

Finanţarea nerambursabilă oferită la această etapă se va acorda în baza ,,Regulii 1+1,, fiecare leu investit va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului. Valoarea maximă a grantului nu va  depăşi suma de  250 000 de lei.

Pentru participare la componenta II – Suport financiar nerambursabil, solicitantul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

a)    este lucrător migrant sau rudă de gradul întîi-beneficiar de remitențe;

b)    este cetățean al Republicii Moldova;

c)  intenționează să creeze o afacere proprie în republica Moldova sau să dezvolte  afacerea existentă

d)  are termenul de aflare peste hotare de minimum 12 luni

e)  deține, la data depunerii formularului de participare la Program, documente justificative privind proveniența remitențelor cu o vechime de cel mult 5 ani.

f)  deține certificat de participare la componenta I a Programului sau un alt certificat de formare în domeniul antreprenoriatului, obținut în cadrul programelor de start-up implementate de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, eliberat nu mai târziu de trei ani din data aplicării la componenta II a Programului;

g) deține o întreprindere definită conform art. 4 din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.

 

Aplicarea la componenta II a Programului se realizează prin depunerea online a Formularului de aplicare semnat cu semnătură electronică avansată calificată de către solicitant și a setului de acte corespunzător.

Înscrierea se realizează în regim continuu.

Vezi actele necesare pentru aplicare

Formular de participare (document informativ)

Informații suplimentare:
Tel: +373 22 225 799

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Aplică acum!


Componenta III– support financiar nerambursabil pentru afacerile în dezvoltare în baza ,,Regulii 1+2,,

Finanţarea nerambursabilă oferită la această etapă constiuie maximum 67% din suma proiectului investiţional, dar nu va depăşi 500 000 de lei, iar contribuţia beneficiarului va constitui minimum 33%.

 

Componenta III este destinată doar beneficiarilor componentei II (inclusiv absolvenții Programului „PARE 1+1”) care întrunesc următoarele condiții:

  • a  implementat cu succes proiectul investițional în cadrul componentei II
  • intenționează să-și extindă activitatea economică prin majorarea capacității de producere, diversificarea produselor, extinderea pe noi piețe de desfacere
  • activează pe piață de cel puțin 2 ani și demonstrează o evoluție pozitivă a situației economico-financiare a companiei
  • a creat și menține minimum 5 locuri permanente de muncă
  • a menținut neschimbați fondatorii care dețin în proporție de minimum 75% din proprietatea companiei.

 

Vezi actele necesare pentru aplicare

Formular de participare (document informativ)

Informații suplimentare:
Tel: +373 22 225 799

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Aplică acum!

Aplicarea la componenta II și componenta III a Programului se realizează prin depunerea online a Formularului de aplicare semnat cu semnătură electronică calificată de către solicitant și a setului de acte corespunzător.

Înscrierea se realizează în regim continuu.