Image

Acest program este finanțat de Guvernul Republicii Moldova
și Uniunea Europeană, prin intermediul ODA.

Dezvoltarea IMM
în domeniul turismului

Image

Programul susține promovarea și facilitarea activităților de turism și antreprenoriat, crearea de noi afaceri, creșterea veniturilor în sectorul turistic și sectoare conexe, înclusiv, promovarea și exportul de produse și servicii turistice specifice Republicii Moldova.

Image

Programul de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului are următoarele obiective specifice:

 • Promovarea turismului ca destinație atractivă, atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Dezvoltarea de campanii de marketing și promovare, precum și colaborarea cu mediu de afaceri, parteneri de dezvoltare și alte părți interesate;
 • Stimularea dezvoltării întrepridnerilor mici și mijlocii în domeniul turismului. Acest obiectiv include facilitatea accesului la finanțare, oferirea de asistență tehnică și consultanță (inclusiv prin menținerea autenticității culturale), precum și promovarea antreprenoriatului;
 • Îmbunătățirea calității serviciilor în domeniul turismului;
 • Dezvoltarea infrastructurii necesare, construcția sau modernizarea unităților de cazare, a unităților de agrement sau a infrastructurii de transport, inclusiv în zonele rurale.

Programul de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor
mici și mijlocii în domeniul turismului

500 000 MDL

Finanțare nerambursabilă
în valoare de până la 500 000 MDL

Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul Programului este de maximum
70% din suma proiectului investiţional, iar contribuția proprie va fi minim 30%.

70% / 30%

Image

ETAPELE PROGRAMULUI

1. Informare și promovare

2. Suport financiar nerambursabil

3. Monitorizare și evaluare

Solicitanții, la momentul aplicării la Program, desfășoară activitate de antreprenoriat în turism sau activități conexe cu potențial pentru organizarea activităților turistice pe teritoriul Republicii Moldova, în unități administrative – teritoriale de nivelul întâi: sate, comune, precum și orașe cu o populație de până la 30 000 de locuitori (conform ultimului recensământ al populației și al locuințelor), care conține dezvoltare de produs turistic, de infrastructură turistică, activități de cazare și/sau alimentație a turiștilor, activități de agrement.

Suportul financiar nerambursabil (grant) urmează a fi utilizat pentru una sau mai multe dintre următoarele activități:

 • Reconstrucția/mobilarea/echiparea unităților de cazare și/sau de alimentație, precum și a unităților de agrement destinate turismului;
 • Amenajarea accesului pentru persoanele aflate în situații speciale de deplasare;
 • Restaurarea și recondiționarea încăperilor, mobilei, instrumentarului conform principiilor de respectare a autenticității culturale, inclusiv păstrarea spiritului așezărilor rurale din Republica Moldova;
 • Amenajarea de spații/achiziționarea de echipamente pentru activități de agrement și sport, achiziționarea și amplasarea (instalarea și servicii aferente) indicatoarelor turistice;
 • Servicii de design, arhitectură și consultanță pentru menținerea unui anumit stil al unităților de primire a turiștilor și al echipamentului, al intrumentarului utilizat;
 • Achiziționarea de articole tematice pentru furnizarea serviciilor turistice;
 • Îmbunătățirea infrastructurii digitale;
 • Activități și produse de promovare, cum ar fi campanii online, materiale tipărite, obiecte de semnalizare turistică, acțiuni și materiale de marketing și promovare a destinației, organizarea de infotururi;
 • Instruiri specializate, certificări relevante turismului, afilieri la organizații specializate în domeniu.