Image

Acest program este finanțat de Guvernul Republicii Moldova
și Uniunea Europeană, prin intermediul ODA.

Programul are ca obiectiv promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere pentru sprijinirea integrării socio-economice.

Image

Impactul Programului de susținere antreprenorială a tinerilor urmează a fi cuantificat prin atingerea următoarelor obiective:

  • menținerea tinerilor în țară, inclusiv în zonele rurale;
  • îmbunătățirea/dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale tinerilor;
  • sporirea numărului de afaceri cu elemente inovatoare și cu viziune strategică racordată la cadrul de dezvoltare durabilă.

PROGRAMUL START PENTRU TINERI

200.000 MDL

Finantare nerambursabilă în valoare de până la 200 000 MDL
70% / 30%

1.760.000 MDL

Credit cu porțiune de grant.
Până la 1 760 000 de lei.
85% / 15%

ETAPE PROGRAMULUI

01 Informare, instruire, și consultanța antreprenorială

02 Suport financiar nerambursabil (grant)

03 Credit cu porțiune de grant

04 Montorizarea realizării proiectului investițional

PROGRAMUL START PENTRU TINERI

Inițiativa de suport antreprenorial oferă facilități extinse în vederea valorificării potențialului antreprenorial al tinerei generații. Astfel, tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani, care vor să inițieze sau să dezvolte o afacere, pot beneficia atât de suport consultativ/educațional, cât și de finanțare nerambursabilă sau credit cu porțiune de grant.

Resursele financiare acordate de stat sub formă de suport financiar nerambursabil (grant) pot fi utilizate:

  • imobilizări corporale;
  • imobilizări necorporale;
  • materii prime și materiale de construcții;
  • servicii de dezvoltare a afacerii.

Descoperă alte programe

PARE

Programul de atragere a remitențelor în economie

Femei în Afaceri

FEMEILE, TOT MAI PREZENTE ÎN AFACERI - dovadă clară că acum au mai multe posibilități de afirmare, că acum ele pot fi ajutate să-și construiască o cariera antreprenorială de succes.

Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și Startup-urilor Tehnologice