Image

Acest program este finanțat de Guvernul Republicii Moldova
și Uniunea Europeană, prin intermediul ODA.

Programul
de Susținere a Antreprenoriatului Feminin

Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin are drept scop stimularea și promovarea afacerilor administrate de către femei.
Image

Independența și abilitarea economică a femeilor este esențială pentru realizarea drepturilor lor și asigurarea egalității de gen. Acestea includ capacitatea de a participa în mod egal pe piața muncii și în activități de antreprenoriat.

Scopul principal al Programului este acordarea suportului financiar și non financiar pentru dezvoltarea antreprenorialului feminin prin sporirea numărului de femei antreprenoare și îmbunătățirea performanțelor economice întreprinderilor micro, mici și mijlocii conduse de femei.

Programul își propune atingerea următoarelor obiective:

  • Facilitarea creării și dezvoltării întreprinderilor începătoare fondate și gestionate de femei prin acordarea unui suport financiar nerambursabil condiționat în valoare de până la 200.000 MDL;

  • îmbunătățirea competitivității întreprinderilor în dezvoltare și creștere gestionate de femei prin acordarea unui suport financiar nerambursabil condiționat în valoare de până la 600.000 MDL;

  • susținerea activităților în domeniul comerțului electronic a întreprinderilor gestionate de femei prin acordarea unui suport financiar nerambursabil condiționat în valoare de maxim 50.000 MDL;

  • îmbunătățirea abilităților manageriale a antreprenoarelor prin facilitarea accesului la informație, instruire, consultanță și mentorat;

  • sporirea nivelului de conștientizare și furnizarea informației relevante cu privire la oportunitățile și contribuția femeilor antreprenoare în dezvoltarea economică.

Componentele Programului reprezintă o abordare integrată a serviciilor pentru dezvoltarea pe termen lung a afacerilor gestionate de femei

Măsura 1

Suport financiar nerambursabil pentru antreprenoarele debutante

Măsura 2

Suport financiar nerambursabil pentru întreprinderile în dezvoltare

Măsura 3

Asistența tehnică pentru susținerea antreprenoarelor

Măsura 4

Promovarea imaginii femeilor antreprenoare

ETAPELE PROIECTULUI

1. Informare și promovare

2. Suport financiar nerambursabil

3. Monitorizare și evaluare post finanțare

Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin

Femeile reprezintă cea mai valoroasă și mai mare sursă de potențial antreprenorial și de conducere neexploatat în Republica Moldova.

Implicarea femeilor în antreprenoriat va contribui la creșterea veniturilor personale și independența lor financiara, dezvoltarea stimei de sine și a puterii de negociere.

Investițiile în antreprenoriatul feminin vor contribui la creșterea economică sustenabilă, crearea locurilor de muncă și dezvoltarea inovațiilor de impact.