Image

Acest program este finanțat de Guvernul Republicii Moldova
și Uniunea Europeană, prin intermediul ODA.

Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+2”


Stimați antreprenori, Vă informăm despre sistarea temporară a recepționării cererilor de solicitare a finanțării nerambursabile în cadrul PARE 1+2 - Componenta II Suport financiar nerambursabil în baza ,, Regulii 1+1” și Componenta III– suport financiar nerambursabil pentru afacerile în dezvoltare în baza ,,Regulii 1+2”, din data de 13 noiembrie 2023, ora: 17:00, pe motivul epuizării fondurilor alocate în cadrul Programului pentru anul 2023.

Înregistrarea cererilor va fi reluată în anul bugetar 2024.

 

Programul „PARE 1+2” este finanțat din Bugetul de Stat și de Uniunea Europeană. Resursele financiare se alocă anual prin Legea bugetului de stat și în baza Acordului ODA UE.

 

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de programele implementate de către ODA și suntem în continuare la dispoziția Dumneavoastră pentru a vă oferi suportul necesar.


Programul PARE este destinat lucrătorilor migranţi şi rudelor de gradul I ai acestora, care intenţionează să investească remitenţele în iniţierea sau în dezvoltarea unei afaceri.

Image

Obiectivele programului

  • sporirea gradului de conștientizare cu privire la posibilitățile de lansare și de dezvoltare a unei afaceri de către migranți și rudele de gradul I ai acestora prin asigurarea suportului informațional, consultativ și educațional
  • stimularea investirii remitențelor în crearea și dezvoltarea afacerii preponderent în localitățile rurale
  • creșterea competitivității afacerilor dezvoltate de către lucrătorii migranți
  • facilitarea reintegrării şi sporirea oportunităților economice pentru persoanele revenite de peste hotare

Componentele programului PARE 1+2

lnformare instruire și consulțantă antreprenorală
   

250.000 MDL

Suport financiar nerambursabil, în baza Regulii 1+1
50% / 50%

500.000 MDL

Suport financiar nerambursabil pentru afacerile în dezvoltare în baza Regulii 1+2
30% / 70%

Monitorizarea și evaluarea proiectelor
   

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

01 Este lucrător migrant din Republica Moldova, soț sau rudă de gradul I - beneficiar de remitențe;

02 Este cetățean al Republicii Moldova;

03 Dorește să-și lanseze propria afacere în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;

04 Poate confirma, prin prezentarea documentelor justificative, că mijloacele financiare pe care le deține provin din remitențe.

ÎMPREUNĂ PUTEM CREA VIITORUL ACASĂ.

Migrația mai rămâne preocuparea cetățenilor dar și a instituțiilor abilitate de a o opri. ODA prin Programul de Atragere a Remitențelor în Economie (PARE 1+2) - propune șansa unui viitor acasă pentru persoanele interesate să revină din străinătate și să inițieze o afacere. Acest proiect poate fi o reabilitare emoțională și financiară pentru cei care nu își mai doresc să fie angajatul cuiva, ci au intenția să-și gestioneze afacerea, fiind propriul său șef. E momentul să reveniți cu experiența acumulată pentru a investi în potențialul uman și practic al vostru. Aceasta, v-ar asigura un venit considerabil, iar țării - o creștere constantă a economiei. 

Descoperă alte programe

Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și Startup-urilor Tehnologice

Femei în Afaceri

FEMEILE, TOT MAI PREZENTE ÎN AFACERI - dovadă clară că acum au mai multe posibilități de afirmare, că acum ele pot fi ajutate să-și construiască o cariera antreprenorială de succes.

Start pentru tineri

Programul “START pentru TINERI – o afacere durabilă la tine acasă” are ca obiectiv promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere pentru sprijinirea integrării socio-economice.