Ce este Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) ODA?

FGC ODA este un instrument de suport antreprenorial, creat și gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, care are misiunea de a emite garanții financiare ce garantează creditele solicitate de Întreprinderile Mici și Mijlocii de la instituțiile financiare partenere (Băncile comerciale).

Ce este o Garanție Financiară emisă de ODA?

GARANȚIA FINANCIARĂ este un angajament în formă scrisă față de o bancă comercială parteneră, asumat de către ODA, privind asigurarea cu gaj suficient a creditelor acordate Întreprinderilor Mici și Mijlocii conform Produselor de garantare gestionate.

Cine poate beneficia de garanții financiare?

Orice întreprindere micro, mică sau mijlocie care corespunde criteriilor prevăzute de art.4 și 5 al Legii nr.179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, poate beneficia de garanții financiare.

Se definesc ca fiind întreprinderi mici şi mijlocii întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • au un număr mediu anual de salariați (numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune) de până la 250;
  • realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vânzări) de până la 100 milioane lei sau dețin active totale (active imobilizate și active circulante) de până la 100 milioane lei, conform ultimei situații financiare aprobate.

Procedura de solicitare
a garanției financiare

Pentru a beneficia de un credit în condiții preferențiale, trebuie să te adresezi la una din băncile partenere cu care ODA are semnate acorduri de colaborare și să soliciți un credit garantat.

Examinarea cererii de credit este efectuată de către fiecare creditor în conformitate cu procedurile și reglementările bancare interne.

După acceptarea de către Creditor a proiectului spre finanțare, în cazul în care întreprinderea are capacitate de rambursare a creditului dar nu dispune de suficiente garanții reale pentru asigurarea creditului și corespunde criteriilor pentru solicitarea unei garanții financiare, creditorul va expedia pe adresa ODA o cerere de garantare unică, semnată de creditor și debitor (ÎMM), iar ODA în termen de maxim 5 zile va examina posibilitatea emiterii unei garanții financiare.

Image
Image

Ce presupune un Produs de garantare?

PRODUSUL DE GARANTARE este o ofertă cu condiții specifice de garantare pentru fiecare tip de întreprindere sau grup țintă de antreprenori, care permit acordarea garanțiilor financiare pentru creditele solicitate de ÎMM-uri de la băncile comerciale.

Produsele în vigoare gestionate de Fondul de Garantare a Creditelor, pot acoperi de la 50% până la 80% din valoarea creditului contractat, iar valoarea maximă a garanției financiare variază de la 500 mii lei până la 7 milioane lei, în dependență de Produsul de garantare solicitat.

Selectează un produs de garantare

Suma maximă a garanției emise: 500 000 MDL;,

Cota maximă de garantare: 80% din suma creditului solicitat;

Termenul maxim de garantare:

- 36 luni pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante;

- Pentru creditele investiționale perioada de garantare poate acoperi toată durata contractului de credit.

Durata de activitate a companiei: Maxim 12 luni;

Cerințe specifice: Întreprinderea va respecta cumulativ următoarele condiții: desfășoară pentru prima dată activitate economică prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată; se încadrează în categoria întreprinderilor micro (cel mult 9 salariați, cifra de afacere anuală până la 9 mil. lei sau active totale până la 9 mil. lei), iar administratorii și fondatorii sunt persoane fizice care la momentul înregistrării companiei, au vârsta cuprinsă între 18-35 ani și numărul de asociați nu depășește 5 persoane.

Pentru mai multe detalii privind condițiile de garantare specifice acestui Produs accesați link-ul.

Bănci partenere

BC „FINCOMBANK” SA

BC „FINCOMBANK” SA

Tel.: +373 22 269 900
fincom@fincombank.md
https://www.fincombank.com
str. Pușkin A, 26
MD-2012, mun. Chișinău

BC „ENERGBANK” SA

BC „ENERGBANK” SA

Tel.: +373 54 4377
office@energbank.com
https://www.energbank.com
str. Tighina, 23/3
MD-2001, mun. Chișinău

BC „MAIB” SA

BC „MAIB” SA

Tel.: +373 22 222 770; +373 22 244 649
aib@maib.md
https://www.maib.md
str. Constantin Tănase, 9
MD-2006, mun. Chișinău

BC „VICTORIABANK” SA

BC „VICTORIABANK” SA

Tel.: +373 22 576 100
office@victoriabank.md
https://www.victoriabank.md
str. 31 August 1989, 141
MD-2004, mun. Chișinău

BC „MOLDINDCONBANK” SA

BC „MOLDINDCONBANK” SA

Tel.: +373 22 576 782
info@moldindconbank.com
https://www.micb.md
str. Armenească, 38
MD-2012, mun. Chișinău

BC „COMERȚBANK” SA

BC „COMERȚBANK” SA

Tel.: +373 22 839 839
secretary@comertbank.md
https://www.comertbank.md
str. Independenței, 1/1
MD-2043, mun. Chișinău

BC „Eurocreditbank” SA

BC „Eurocreditbank” SA

Tel.: +373 22 500 101 
info@ecb.md 
https://www.ecb.md
str. Ismail 33 
MD-2001, mun. Chișinău

BC „Eximbank” SA

BC „Eximbank” SA

Tel.: +373 22 301 102
info@eximbank.md
https://www.eximbank.md
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1
MD-2004, mun. Chișinău

OTP Bank SA

OTP Bank SA

Tel.: +373 22 25 64 56
info@otpbank.md
https://www.mobiasbanca.md
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a
MD-2012, mun. Chișinău

Banca Comercială Română Chișinău S.A.

Banca Comercială Română Chișinău S.A.

Tel.: +373 22 26 55 55
info@bcr.md
https://www.bcr.md
str. A. Pușkin 60/2
MD-2005, mun. Chișinău

BC „ProCredit Bank” SA

BC „ProCredit Bank” SA

Tel.: +373 22 27 07 07
mda.office@procredit-group.com
https://www.procreditbank.md
bd. Ştefan сel Mare şi Sfânt, 65, of. 901
MD-2001, mun. Chișinău

Organizații de Creditare Nebancară Partenere

O.C.N. Microinvest S.R.L.

O.C.N. Microinvest S.R.L.

Tel.: 022 801 701
microinvest@microinvest.md
bd. Renașterii Naționale 12

O.C.N. „Mikro Kapital Company” S.R.L.

O.C.N. „Mikro Kapital Company” S.R.L.

Tel.: +373 (22) 62 88 22
filiala.chisinau@mikrokapital.md
str. A.Pușkin 45, bloc B