Image

Garanția financiară de portofoliu constituie angajamentul Garantului (ODA) față de un portofoliu de credite eligibil al Creditorului (Băncii), în vederea partajării riscului de credit între Garant și Creditor asociat portofoliului de credite ce urmează a fi format.