AO EcoContact Vă invită la atelierul de informare și instruire privind ”Introducerea inițiativei Pieței Unice a UE pentru Produsele Ecologice (SMGP) în Republica Moldova” activitate desfășurată în cadrul programului Uniunea Europeană pentru Mediu.

Evenimentul își propune să prezinte părților interesate din Republica Moldova impactul potențial al metodologiei amprentei de mediu a produselor (PEF) asupra economiei naționale, concentrându-se pe industriile care doresc să exporte pe piața Uniunii Europene (UE). Rezultatele așteptate sunt o mai bună înțelegere a proceselor legate de produsele și principiile ecologice din Moldova și se concentrează pe beneficiile potențiale ale implementării metodologiei PEF în această țară. Acest lucru va ajuta întreprinderile orientate spre export să își evalueze procesele de producție și să ia în considerare măsuri practice pentru a accesa piața UE.

Evenimentul va avea loc în data de 31 martie 2023, ora 13.00 -16.00, în format online pe platforma Zoom. Evenimentul va avea drept prezentatori experți în domeniu economiei circulare și amprenta de mediu al produselor. La fel se va aborda rolul etichetelor ecologice și al achizițiilor publice durabile ca instrument de promovare a producerilor verzi. Mai mult, va fi prezentată și cercetarea elaborată pe țară privind pregătirea Republicii Moldova de a aborda și implementa astfel de metodologie, precum și posibilitatea de a integra acțiuni pilot dedicate companiilor și experților.

Atelierul este organizat în cadrul acțiunii finanțată de UE ”UE pentru Mediu – Economia Verde” ce oferă suport țărilor Parteneriatului Estic să își protejeze și să își utilizeze mai bine capitalul lor natural, pentru a spori bunăstarea ecologică a oamenilor dar și de a stimula creșterea economică. Acțiunea este implementată de către cinci parteneri: OECD, UNIDO, UNECE și Banca Mondială.

Pentru a participa la eveniment este necesar să Vă înregistrați prealabil la linkul https://unido-org.zoom.us/.../WN_8uzbJIspSP-1tENiHNUm5g Detalii: https://www.ecocontact.md/.../promovarea-parcursului.../

Detalii adiționale pot fi obținute la tel: 022 99 61 62, persoană de contact Tatiana Gumene.

Atelierul este organizat de UNIDO în parteneriat cu PRé Sustainability (Țările de Jos) și consorțiul CIVITTA și EcoContact.