(80% - finanțare nerambursabilă sub formă de grant și 20% - contribuție proprie)

Costuri eligibile în cadrul Programului sunt:

 1. achiziționarea de hardware de tehnologii informaționale și comunicații și alte dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli  de  instalare,  configurare,  punere  în  funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului investițional;
 2. procurarea, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare pentru implementarea proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diferitor structuri de date existente în limita a 50% din valoarea maximă a grantului (500 000 lei);
 3. achiziționarea de echipament tehnologic, sisteme,  mașini,  utilaj  și  instrumente  de  lucru noi, necesare pentru implementarea proiectului investițional;
 4. acoperirea cheltuielilor necesare pentru studii de piață, servicii de marketing pentru promovarea produsului și/sau afacerii în limita a 50% din valoarea maximă a grantului (500 000 lei);
 5. acoperirea cheltuielilor necesare pentru achiziționarea serviciilor de tip Cloud și SaaS în limita a 50% din valoarea maximă a grantului (500 000 lei);
 6. acoperirea cheltuielilor necesare pentru achiziționarea serviciilor pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele în limita a 50% din valoarea maximă a grantului (500 000 lei);
 7. acoperirea cheltuielilor în scopul atragerii specialiștilor necesari pentru implementarea proiectului investițional și a cheltuielilor salariale nete în limita a cel mult 50% din valoarea maximă a grantului (500 000 lei);
 8. acoperirea cheltuielilor necesare pentru acces la date autorizate în proporție de cel mult 20% din valoarea maximă a grantului (500 000 lei);
 9. acoperirea costurilor pentru deplasările legate de implementarea produsului și/sau serviciului în proporție de cel mult 20% din valoarea maximă a grantului (500 000 lei).

Cheltuielile indicate la subpunctul 7) urmează să fie prognozate pentru a reflecta obiectivele produsului și/sau serviciului pentru care se solicită finanțarea și trebuie să  fie  justificate corespunzător. Sunt eligibile pentru finanțare doar cheltuielile suportate în legătură cu dezvoltarea și promovarea produsului și/sau serviciului, în conformitate cu bugetul prestabilit.

Costuri neeligibile din contul suportului financiar nerambursabil, precum și al contribuției proprii în cadrul Programului sunt:

 1. costurile  de  bunuri  și  servicii  acoperite  de  alte  instrumente/proiecte/  programe  de asistență;
 2. diferențele nefavorabile de curs valutar;
 3. costurile suportate înainte de depunerea formularului la componenta a II-a  –  suport financiar nerambursabil;
 4. achiziționarea bunurilor de mâna a doua;
 5. impozitele și taxele;
 6. serviciile de transport a bunurilor;
 7. plățile efectuate în numerar;
 8. finanțarea costurilor de leasing, credit, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente;
 9. costurile de arendă sau locațiune a spațiilor/oficiilor/terenurilor necesare activității.
 10. consumabilele și cheltuielile administrative, cu excepția cheltuielilor ce se regăsesc la pct. 9, subpct. 9 din Anexa nr. 1 la Hotărârii Guvernului nr. 243/2022.