Scopul Programului de promovare a participării agenților economici la târguri şi expoziții (în continuare – ”Programul”) constituie susținerea şi promovarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, prin rambursarea parțială a cheltuielilor eligibile de participare a agenților economici în cadrul expozițiilor / târgurilor la nivel național şi regional. De asemenea se urmărește susţinerea producătorilor de mărfuri şi servicii în promovarea pe pieţele internă şi externă a proiectelor, tehnologiilor, know-how, mărfurilor şi serviciilor autohtone precum și crearea unor condiţii adecvate pentru stabilirea contactelor de afaceri, a parteneriatului şi colaborării interne şi internaţionale, în scopul atragerii investiţiilor străine în economia republicii, organizării în comun a unor procese de producţie sau realizării unor proiecte, asigurării pieţei naţionale cu mărfuri de larg consum şi cu materii prime pentru industrie, precum şi efectuării schimbului de experienţă avansată.

La Program poate participa orice agent economic care este clasificat ca întreprindere micro, mică sau mijlocie în conformitate cu art.5 al Legii nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;

  1. este clasificat ca întreprindere micro, mică sau mijlocie în conformitate cu art.5 al Legii nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
  2. este constituit și înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare;
  3. nu înregistrează restanțe la bugetul public național, la data depunerii cererii de subvenționare;
  4. nu se află în procedura de insolvabilitate;
  5. confirmă prin documente justificative privind achitarea taxei de înregistrare la expoziție și/sau taxei de arendă a spațiului expozițional în proporție de 100%;

 

Noutatea Programului!!!

Solicitantul care corespunde criteriilor de eligibilitate și care a participat la expoziția off-line/fizică are dreptul să beneficieze de:

  1. 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, dar nu mai mult de 3 000 lei (fără TVA);
  2. 50 % din costul arendei spațiului expozițional contractat, dar nu mai mult de 5 000 lei (fără TVA);

Suma maximă transferată unui solicitant/per expoziție off-line/fizică nu va depăși 8 000 lei și va fi transferată la contul solicitantului subvenționării doar după depunerea dosarului complet.

Solicitantul subvenționării care corespunde criteriilor de eligibilitate, participant la expoziția virtuală are dreptul să beneficieze de 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, dar nu mai mult de 2 000 lei;

 

Dosarul pentru obținerea subvenției se va depune on-line și va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

Nr.d/o Denumirea documentului Cerințele suplimentare față de document Obligativitatea
1. Formularul de participare la Program (Anexa nr.1)

Original - semnat cu semnătură electronică avansată calificată de către solicitant

Da
2. Cererea de subvenționare (Anexa nr.2)

Original - semnat cu semnătură electronică avansată calificată de către solicitant

Da
3. Contractul de participare la expoziție/ târg semnat de agentul economic și organizatorul expoziției

Copie de pe Original (salvat în formatul PDF) 

Da
4. Ordin de plată /Dispoziția de plată /Bonul de plată care atestă achitarea integrală (atât taxa pentru înregistrare cât și taxa pentru chiria spațiului) a participării agentului economic la expoziție

Copie de pe Original (salvat în formatul PDF)

Da
5. Factura fiscală și actul de predare-primire a serviciilor, emise de către Organizatorul de expoziții, care atestă executarea serviciilor

Copie de pe Original (salvat în formatul PDF)

Da
6. Declarația pe propria răspundere privind valoarea ajutorului de minimis primit (Anexa nr.4)

Original - semnată cu semnătură electronică avansată calificată de către solicitant

Da
7.

Declarația pe propria răspundere privind corespunderea cu originalul a actelor furnizate (Anexa nr.5)

Original - semnată cu semnătură electronică avansată calificată de către solicitant

Da
8.

Lista articolelor expuse la expoziție/târg (Anexa nr.7)

Formatul PDF cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate Da
9. Fișa de evaluare a eficienței participării la expoziție/târg (Anexa nr.8) Formatul PDF cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate Da

 

Formular de aplicare la program