Ce finanțează programul

1.  50% din costul investiţiei eligibile, dar nu mai mult de 2000000 de lei pentru acţiuni de tehnologizare şi retehnologizare, printre care:
a) automatizarea/tehnologizarea procesului de producţie;
b) robotizarea producţiei;
c) modernizarea liniilor tehnologice existente;
d) soluţii IT pentru gestionarea liniilor de producţie;
e) sistem de învăţare (inteligenţa artificială) pentru optimizarea producţiei.

2) a 50% din costul investiției eligibile, dar nu mai mult de 1 500 000 de lei pentru utilaj, echipament și instalații de valorificare a surselor de energie alternativă, inclusiv cheltuieli de instalare și montare a acestora, printre care:

a) sisteme solare pentru încălzirea apei (colectoare solare, pompe, conducte, boilere şi rezervoare de inerţie);
b) panouri fotovoltaice (accesorii destinate pentru montarea panourilor fotovoltaice, inclusiv invertoarele şi contoarele bidirecţionale) şi sisteme de stocare a energiei;
c) instalaţii eoliene pentru producerea curentului electric;
d) utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea şi/sau utilizarea biogazului;
e) utilaj şi instalaţii pentru încălzire (pompe de căldură aer-apă, sol-aer, sol-apă, centrale termice pe biomasă, conducte, rezervoare, boilere).

* Proiectele investiționale ce vizează procurarea și instalarea panourilor fotovoltaice urmează a fi însoțite adițional de actele ce confirmă posibilitatea punerii lor la dispoziție pe piața Republicii Moldova (în conformitate cu prevederile HG-745 din 26.10.2015 și HG-807 din 29.10.2015).

Ce nu finanțează programul

Cheltuieli neeligibile din contul finanțării nerambursabile, precum și contribuției proprii în cadrul Programului sunt:

 1. costurile de bunuri și servicii ori cota-parte a acestora acoperite de alte programe/proiecte de asistență și/sau subvenții de stat, inclusiv contribuția proprie;
 2. pierderi la schimb valutar;
 3. achiziția bunurilor/lucrărilor/serviciilor înainte de depunerea formularului pentru componenta II a prezentului Program. Nu sunt eligibile avansurile acordate în mărime ce depășește 50% din valoarea achiziției și efectuate cu mai mult de 6 luni înainte de depunerea formularului;
 4. achiziționarea bunurilor de mâna a doua, cu excepția situațiilor prevăzute în manualul operațional pentru implementarea prezentului Program;
 5. impozite și taxe;
 6. servicii de transport;
 7. plăți efectuate în numerar;
 8. finanțarea costurilor de leasing, credit, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente;
 9. costuri de arendă sau locațiune a spațiilor/oficiilor/terenurilor necesare activității;
 10. consumabile și cheltuieli administrative;
 11. cheltuieli de remunerare a personalului;
 12. cheltuieli TVA;
 13. achiziționarea tehnicii agricole eligibile pentru subvenționare din contul Fondului  Național  de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, enumerate în actele normative aprobate în temeiul Legii nr. 71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural, cu excepția achiziționării tehnicii agricole de către ÎMM-urile ce desfășoară activități economice care nu sunt eligibile pentru finanțarea din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.
Image