Informații despre Programul ”Femei în Afaceri”

Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016 cu privire la aprobarea Programului ”Femei în Afaceri” detalii.

Scopul Programului este oferirea suportului financiar și non-financiar prin acordarea granturilor pentru investiții și servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor de către femei.

 

Programul este orientat spre atingerea următoarelor obiective:

  1. Creșterea oportunităților economice pentru femei, prin reducerea barierelor la inițierea sau dezvoltarea unei afaceri;
  2. Facilitarea accesului la investiții și asistență pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de femei, menite să complementeze suportul financiar şi non-financiar disponibil la moment pentru femeile antreprenoare din Republica Moldova;
  3. Crearea unui model național integrat de suport pentru dezvoltarea antreprenorialului feminin, care vizează diferite etape de dezvoltare a businessului: de la planificarea afacerii (inițiere) - la întreprinderi nou create şi până la afaceri în creștere;
  4. Consolidarea infrastructurii naționale de suport a ÎMM-lor, prin extinderea serviciilor oferite în scopul reducerii obstacolelor specifice pe care le confruntă femeile în afaceri;
  5. Contribuirea la realizarea politicilor prioritare privind egalitatea de gen şi dezvoltarea economică.

Programul este destinat femeilor care planifică să-și inițieze sau extindă afacerile, în special în zonele rurale și va acorda suportul pentru femeile antreprenoare la 2 etape diferite de dezvoltare a afacerii:

Criterii de eligibilitate:

  • §Femeie, cetățean al Republicii Moldova;
  • §Intenționează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă.

Componentele Programului: Programul are trei componente de bază. Acestea reprezintă o abordare integrată a serviciilor pentru dezvoltarea pe termen lung a afacerilor gestionate de femei. Această abordare integrată vizează necesitățile diferite de sprijin pe care femeile le întâmpină pe întreg ciclu de viață a întreprinderii.

Principalele caracteristici ale fiecărei etape de suport sunt:

PFA etape2

Componenta I a Programului este destinată etapei de formare, cu posibilitatea planificării și inițierii unei afaceri viabile. Prin participarea la Componenta I a Programului, beneficiarii vor fi susținuți prin:

a) Familiarizarea privind instrumentele și metodele de planificare și dezvoltarea unei afaceri, precum și modalitatea de utilizare a acestora;

b) Identificarea tipurilor de resurse necesare pentru lansarea afacerii;

c) Corelarea ideii de afaceri cu resursele identificate;

d) Înțelegerea proceselor de aplicare și de negociere cu instituțiile finanțatoare;

e) Îndrumarea în dezvoltarea planului de afaceri.

Activitățile prevăzute în cadrul Componentei I presupun următorul suport:

a) Instruire în vederea dezvoltării abilităților antreprenoriale;

b) Servicii de consultanță individuale și mentorat în lansarea și dezvoltarea afacerii;

Pentru participare la Componenta I a Programului, aplicantul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

a) Femeie, cetățean al Republicii Moldova;

b) Planifică să-și creeze și să înregistreze afacerea în următoarele 12 luni de la aplicarea la Program.

c) Să fie direct responsabilă de implementarea ideii de afacere cu care aplică la Program;

 

Înscrierea la Componenta I a Programului, se efectuează prin completarea Formularului de participare electronic pe pagina web oficială a ODA - www.oda.md. 

Prin participarea la Componenta II a Programului, beneficiarii vor obține următorul suport financiar nerambursabil pentru:

a) investiții de scară mică;

b) servicii de dezvoltare a afacerii destinat eficientizării investițiilor.

Pentru participare la Componenta II a Programului, compania va întruni următoarele criterii de eligibilitate:

a) Este clasificată ca Întreprindere Mică și Mijlocie în condițiile Legi nr. 179 din 21.07.2016;

b) Creată și gestionată de femeie/i (fondator/i, co-fondator/i, asociați, administrator), cetățean al RM;

c) Înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare în mai puțin de 24 luni, la data aplicării la Program;

d) Este înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico-juridice:

- Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;

- Societate cu răspundere limitată;

- Cooperativă de producție;

- Gospodărie Țărănească (de fermier);

e) La data aplicării nu sunt înregistrate datorii la bugetul public național.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile în cadrul Componentei II nu va depăși suma de 165 000 lei/beneficiar, dintre care:

- 110 000 lei – constituie finanțare nerambursabilă pentru cheltuieli de achiziționare a următoarelor articole de investiții:

a) Echipament tehnologic, utilaj și instrumente de lucru nou;

b) Instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților întreprinderii;

c) Materiale de construcție pentru modernizarea și/sau extinderea spațiilor de desfășurare a activității întreprinderii (nu mai mult de 10% din mărirea grantului investițional);

d) Soft-uri necesare pentru eficientizarea activității întreprinderii (ex.: Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, 1C, etc.);

e) Procurarea stocului inițial de materie primă (nu mai mult de 10% din mărimea grantului investițional).

- 55 000 lei – constituie finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerii. Pachetul de servicii de dezvoltare va fi inclus în Planului de afaceri depus și va fi evaluat de către UI PFA în consultare cu Comitetul de evaluare în contextul necesității de dezvoltare a afacerii.

Valoarea alocației financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a proiectului investițional și nu poate depăși suma 165 000 lei/ beneficiar;

Înscrierea la Componenta II al Programului, se efectuează prin completarea Formularului de aplicare electronic pe pagina web oficială a ODA - www.oda.md.