Domeniile de activitate și întreprinderile neeligibile în cadrul Programului sunt:

 1. întreprinderile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, indiferent de tipul de proprietate și forma organizatorico-juridică;
 2. tranzacțiile imobiliare;
 3. activitățile de consultanță juridică;
 4. comercializarea de armament;
 5. activitățile din domeniul comerțului cu ridicata și amănuntul;
 6. activitățile de producere sau de comercializare a tutunului și a băuturii alcoolice.

Activitățile de finanțare în cadrul Programului constituie o schemă de ajutor de minimis și cad sub incidența prevederilor Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat și ale Regulamentului privind ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 01/2020.

CE FINANȚEAZĂ PROGRAMUL

Resursele financiare acordate sub formă de suport financiar nerambursabil se utilizează:

 1. Pentru componenta II – suport financiar nerambursabil în baza „Regulii 1+1”:
  1. imobilizări corporale (instalații de lucru; utilaje și echipamente; instrumente de lucru; tehnică de calcul; mobilier; alte bunuri (active) ce nu depășesc ca preț unitar plafonul stabilit de SNC privind Imobilizările corporale, dar care fac parte dintr-un set similar și distinct de obiecte ce vor fi utilizate în activitateaoperațională o perioadă mai mare de un an.;
  2. materii prime și materiale de construcții necesare dotării și amenajării spațiului, în limita a 10% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși suma de 50 000,00 lei.
  3. imobilizări necorporale (a) obținerea certificatelor de calitate; b) obținerea standardelor; c) francize; d) aplicații software; e) licențe și mărci; f) drepturi de autor și titluri de protecție; g) programe informatice; h) website-uri; i) modele industriale și proiecte; j) drepturi de utilizare a imobilizărilor corporale), în limita a 20% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși suma de 120 000,00 lei.
   Mențiune: Procedura de obținere a imobilizărilor necorporale nu va depăși termenele de implementare a proiectului investițional, prevăzute în contractul de finanțare.
  4. servicii de dezvoltare a afacerii ( a) consultanță și formare profesională – în domeniu de activitate cu care s-a depus la Program; b) marketing și publicitate; c)realizarea activităților de testare a ideii de afaceri; d)mici studii de piață; cercetări ale comportamentului consumatorilor; f) instruiri în domenii specifice și alte servicii necesare testării ideii.) în limita a 10% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși suma de 50 000,00 lei.
  5. servicii de instalare și montare, în limita a 10% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși suma de 50 000,00 lei.

 2. Pentru componenta III –  suport financiar nerambursabil pentru afacerile în dezvoltare în baza „Regulii 1+2”:
  1.  imobilizări corporale (instalații de lucru; utilaje și echipamente; instrumente de lucru; tehnică de calcul; mobilier ;alte bunuri (active) ce nu depășesc ca preț unitar plafonul stabilit de SNC privind Imobilizările corporale, dar care fac parte dintr-un set similar și distinct de obiecte ce vor fi utilizate în activitatea operațională o perioadă mai mare de un an.;
  2.  materii prime și materiale de construcții necesare dotării și amenajării spațiului, în limita a 10% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși suma de 70 000,00 lei.
  3.  imobilizări necorporale (a) obținerea certificatelor de calitate; b) obținerea standardelor; c) francize; d) aplicații software; e) licențe și mărci; f) drepturi de autor și titluri de protecție; g) programe informatice; h) website-uri; i) modele industriale și proiecte; j) drepturi de utilizare a imobilizărilor corporale.), în limita a 20% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși suma de 150 000,00 lei.
   Mențiune: Procedura de obținere a imobilizărilor necorporale nu va depăși termenele de implementare a proiectului investițional, prevăzute în contractul de finanțare.
  4. servicii de dezvoltare a afacerii ( a) consultanță și formare profesională – în domeniu de activitate cu care s-a depus la Program; b) marketing și publicitate; d) studii de piață; cercetări ale comportamentului consumatorilor; f) instruiri în domenii specific) în limita a 10% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși suma de 75 000,00 lei.
  5. servicii de instalare, montare, în limita a 10% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși suma de 75 000,00 lei.

CE NU FINANȚEAZĂ PROGRAMUL

 1. Pentru componenta II – suport financiar nerambursabil în baza „Regulii 1+1”:
  1. costuri de bunuri și servicii ori cota-parte a acestora acoperite de alte programe/proiecte de asistență și/sau subvenții de stat, inclusiv contribuția proprie;
  2. pierderi la schimb valutar;
  3. datorii a perioadelor precedente de activitate ale beneficiarului;
  4. investiții efectuate cu un termen mai mare de 12 luni de la data depunerii formularului la componenta II a Programului;
  5. achiziționarea echipamentului de mâna a doua, cu excepția bunurilor ce au un grad de uzură ce nu depășește 30% și sunt însoțite de declarația vamală ( bunul a fost importat) sau de raportul de evaluare ce prevede atât gradul de uzură cât și valoarea de piață a bunului. Raportul de evaluare urmează a fi întocmit de un evaluator calificat și înregistrat în Lista evaluatorilor titulari ai certificatelor de calificare din țara de origine;
  6. finanțarea costurilor de leasing, credit, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente;
  7. cheltuieli TVA;
  8. impozite și taxe;
  9. servicii de transport;
  10. ambalare și punere în funcțiune;
  11. cheltuieli de remunerare a personalului;
  12. plăți efectuate în numerar;
  13. costuri de arendă sau locațiune a spațiilor/oficiilor/terenurilor necesare activității;
  14. consumabile și cheltuieli administrative;
  15. bunuri imobile.

 2. Pentru componenta III –  suport financiar nerambursabil pentru afacerile în dezvoltare în baza „Regulii 1+2”:
 1. tehnica agricolă eligibilă pentru subvenționare din contul Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
 2. tehnică și mobilier de birou;
 3. mijloace de transport;
 4. costurile de bunuri și servicii ori cota-parte a acestora acoperite de alte programe/proiecte de asistență și/sau subvenții de stat, inclusiv contribuția proprie;
 5. pierderi la schimb valutar;
 6. datorii a perioadelor precedente de activitate ale beneficiarului;
 7. costuri suportate înainte de depunerea formularului la componenta III a Programului;
 8. achiziționarea echipamentului de mâna a doua, cu excepția bunurilor ce au un grad de uzură nu mai mare sau egal cu 30% și sunt însoțite de declarația vamală dacă bunul a fost importat precum și de raportul de evaluare ce prevede atât gradul de uzură cât și valoarea de piață a bunului. Raportul de evaluare urmează a fi întocmit de un evaluator calificat și înregistrat în Lista evaluatorilor titulari ai certificatelor de calificare din țara de origine.
 9. finanțarea costurilor de leasing, credit, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente;
 10. cheltuieli TVA;
 11. impozite și taxe;
 12. servicii de transport;
 13. ambalare și punerea în funcțiune;
 14. cheltuieli de remunerare a personalului;
 15. plăți efectuate în numerar;
 16. costuri de arendă sau locațiune a spațiilor/oficiilor/terenurilor necesare activității;
 17. consumabile și cheltuieli administrative
 18. bunuri imobile.