Resursele financiare acordate de stat sub formă de suport financiar nerambursabil (grant) pot fi utilizate:

 

Pentru prevenirea poluării, reducerea generării și gestionarea deșeurilor, achiziționarea:
a) recipientelor pentru precolectare selectivă a deșeurilor;
b) utilajului de fărâmițare a deșeurilor din lemn, plastic, cauciuc, etc.;
c) instalațiilor de sortare și balotare a deșeurilor;
d) liniilor tehnologice de ambalare ecologică.

 

Pentru prevenirea poluării și gestionarea resurselor de apă, achiziționarea:
a) echipamentelor, utilajelor, instalațiilor de epurare și/sau pre-epurare a apei uzate, urmare proceselor de producere și prestare a serviciilor;
b) instalațiilor de colectare și reutilizare a apei de ploaie;
c) echipamentelor, utilajelor, instalațiilor pentru implementarea măsurilor de gestionare eficientă a resurselor de apă care vor contribui la reducerea consumului de apă cu cel puțin 20%.

 

Pentru prevenirea și reducerea poluării aerului, achiziționarea:
a) echipamentelor, utilajelor și tehnologiilor care ar reduce poluarea aerului și poluarea fonică;
b) instalațiilor, unităților de filtrare a aerului poluat - urmare a proceselor de producere și prestare a serviciilor.

 

Servicii de consultanță pentru aplicarea modelelor de producție și consum durabile:
a) elaborarea sistemelor de management conform principiilor economiei verzi;
b) proiectarea modelelor de producție bazate pe un circuit închis cu recuperarea resurselor din deșeuri;
c) serviciilor de instruire a personalului din cadrul întreprinderii privind implementarea măsurilor de ecologizare.

 

Implementarea standardelor și/sau certificatelor internaționale relevante ecologizării:
a) Servicii de consultanță și mentorat pentru implementarea standardelor și certificărilor ecologice;
b) Finanțarea activităților, procedurilor de obținere a certificatelor pentru implementarea standardelor și/sau certificatelor internaționale relevante ecologizării, a sistemului european de management ecologic și de audit.

 

Achiziționarea de echipamente necesare implementării standardelor și/sau certificatelor internaționale.

 

Pentru introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice:
a) cheltuielile pentru procedurile de obținere a licențelor, certificatelor;
b) achiziționarea echipamentelor, utilajelor, instalațiilor eco-inovative care crează oportunități de dezvoltare ale unor activități economice și care au un efect pozitiv asupra mediului prin prevenirea sau reducerea impactului acestor activități sau prin optimizarea utilizării resurselor, etc.