Programul de ecologizare a IMM este un Program de stat de susținere a dezvoltării sectorului IMM aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.592/2019, care răspunde necesităților naționale cu privire la ecologizarea întreprinderilor, trasate în următoarele acte guvernamentale:

Aprobarea Programului Eco IMM confirmă angajamentele Guvernului Republicii Moldova în sporirea procesului de decuplare a creșterii economice de degradare a mediului, asumate prin semnarea Declarației finale a Conferinței Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă ”Viitorul pe care ni-l dorim” (Rio de Janeiro, 20-22 iunie 2012) și prevederile Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020”, aprobate prin Legea nr.166/2012, transpuse în Programul de promovare a economiei ”verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și planul de acțiuni pentru implementarea acestuia. 

Implementarea Programului de ecologizare și a planului de acțiuni sunt finanțate din bugetul de stat al Republicii Moldova și susținute prin intermediul Proiectului EU4Environment, finanțat de Uniunea Europeană.

Manualul Operațional(RO) privind implementarea Programului de ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii aprobat de Comitetul de Coordonare nr. PV-02/02/ecoIMM.

Manualul Operațional (RU) 

                     p1                                                 p2                                               eu