Image

 

Fondul pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei (FACEM) are statut de subdiviziune internă a Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. (I.P. ODA).

Misiunea FACEM este îndreptată spre implementarea politicii de stat privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului din Republica Moldova, prin oferirea accesului la finanțare cu costuri reduse.

FACEM Investiții

Obiectivul principal al produsului „FACEM Investiții” este stimularea creșterii economiei naționale prin oferirea IMM-urilor de resurse financiare accesibile pentru finanțarea proiectelor investiționale, prin intermediul entităților financiare partenere (EFP) contractate de ODA, în condiții accesibile și confortabile pentru antreprenorii care doresc să-și dezvolte afacerile.

Instrumentul de finanțare este creditul investițional, care va fi acordat din mijloacele financiare ale FACEM de către EFP (bănci și OCN) beneficiarilor, în monedă națională pentru procurarea de echipamente și utilaje, inclusiv servicii și cheltuieli de instalare, calibrare, punere în funcțiune, logistice și certificare a echipamentelor, precum și pentru procurarea, construcția sau reconstrucția spațiilor pentru activități, inclusiv terenurile aferente. Valoarea creditului investițional va fi între 100 mii lei și 5 milioane lei pe un termen maxim de până la 10 ani cu o dobândă de 7% anual. Contribuția proprie a solicitantului creditului este de minim 10%.

Image

I. Instrumentul de finanțare este creditul acordat de către EFP beneficiarilor (numit și credit investițional) din mijloacele financiare ale FACEM, în monedă națională pentru următoarele destinații: 

  1. procurarea de echipamente și utilaje, inclusiv servicii și cheltuieli de instalare, calibrare, punere în funcțiune, logistice și certificare a echipamentelor;
  2. procurarea, construcția și/sau reconstrucția/reparația spațiilor inclusiv auxiliare, cu terenurile aferente;
  3. procurarea tehnologiilor digitale și programelor informatice;
  4. procurarea și/sau înființarea plantațiilor multianuale.

II. Un solicitant poate depune cereri pentru mai multe credite, dacă nu depășește plafonul maxim de finanțare stabilit în prezentul document, compus din soldul creditului (lor) existent(e) și valoarea creditului nou solicitat.

Image
Image
  1. Destinația investițiilor, conform proiectului investițional al solicitantului și contractului de finanțare semnat de EFP, se încadrează în unul sau în mai multe activități economice ținând cont de prevederile subpct. (3), cu excepția celor care se regăsesc în lista activităților din economia Moldovei, prevăzute în anexă.
  2. La evaluarea destinației creditului pentru care se acordă finanțarea, se ia în considerare activitatea în care este îndreptată investiția, potrivit subpct. (1), care nu neapărat corespunde domeniului de activitate de bază al solicitantului.
  3. Mijloacele financiare ale FACEM acordate în sectorul clasificat în codul secțiunii G. „Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor” , cu excepția celor indicate în anexă, nu va depăși limita de 30% din mijloacele financiare disponibile ale FACEM.
  4. ODA va monitoriza respectarea limitei prevăzute la subpct. (3), iar în cazul în care se constată atingerea sau depășirea imediată a acestora, ODA nu va aloca suplimentar EFP-urilor mijloace financiare din FACEM în sectorul corespunzător, cu excepția dosarelor pentru creditele aflate în examinare la EFP, și va informa EFP-urile despre aceasta în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării atingerii sau depășirii limitei menționate.
  5. Dobânda la creditul acordat în cadrul proiectului investițional nu poate fi compensată din contul resurselor financiare recreditate de stat, programelor de stat și/sau proiectelor de asistenţă financiară externă. 
  6. Proiectul investițional poate fi obiect al produselor ODA de garantare, dacă solicitarea de garantare corespunde criteriilor și cerințelor produselor de garantare.