Experții RECP

UNIDO invită experții în energie, mediu, sau profesii similare, academicieni sau specialiști să devină stagiari RECP și să participe la un program robust de formare la finalul căruia aceștia devin experți RECP. Instruirea RECP creează conștientizarea principiilor metodologiei RECP. Ea constă într-un set de sesiuni de formare și activități de coaching care vor dezvolta capacitățile RECP în rândul profesioniștilor din Republica Moldova și vor demonstra beneficiile acesteia la companiile de producție selectate.

Scopul și rezultatele training-ului

o De a asigura o aplicare mai largă a RECP în Republica Moldova, unde ar trebui dezvoltată piața locală a furnizorilor de servicii (inclusiv cu capacități și abilități locale suficiente).

Concret, participanții vor învăța

o Ce este RECP
o Cum se evaluează eficiența proceselor de producție și se identifică zonele de oportunitate
o Bune practici RECP – eficiența energetică, managementul apei, și al materialelor
o Dezvoltare de proiecte RECP
o Planificarea afacerii si obținerea de finanțări

Sarcina include realizarea unei evaluări la una din fabricile înscrise în proiect, conform metodologiei RECP (inclusiv utilizarea analizei datelor de resurse, evaluarea ineficiențelor, evaluarea tehnică, economică și de mediu a măsurilor de reducere a impactului asupra mediului și de îmbunătățire a eficienței). Misiunea include, de asemenea, instruirea personalului companiilor, adoptarea unei evaluări de impact RECP, și monitorizarea măsurilor identificate în companiile demonstrative.

Image